0212 613 53 03 Yenidoğan, Abdi İpekçi Cd. No:55 D:5, 34040 Bayrampaşa/İstanbul 09:00 – 18:00
IMG-LOGO
Soru : 1 / 28
Soru Türü
Kalan Süre : 55:44

Sola dönmek üzere bir kavşağa yaklaşırken aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A ) Hız azaltılır, yolun gidişe ayrılan kısmının sağına yanaşılır, işaret yenir ve dar kavisle dönüşe geçilir

B ) İşaret verilir yolun gidişe ayrılan kısmının soluna yanaşılır, hız azaltılır, geniş kavisle dönüşe geçilir

C ) Yolun orta şeridine geçilir, trafik durumuna göre boşalan şeritten dönüşe geçilir

D ) İşaret verilir, yolun soluna yanaşır, hız azaltılır, geniş kavisle dönüşe geçilir

Sağa dönmek üzere bir kavşağa yaklaşırken aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A ) İşaret verilir, yolun gidişe ayrılan kısmın soluna yanaşılır, hız azaltılır ve dar kavisle dönüşe geçilir

B ) İşaret verilir, yolun ortasına yanaşılır, hız azaltılır geniş kavisle dönüşe geçilir

C ) İşaret verilir, yolun sağına yanaşılır, hız azaltılır dar kavisle dönüşe geçilir

D ) Hız artırılır orta şeride girilir, işaret verilir, geniş kavisle dönüşe geçilir

Bir kavşağa girip sola dönüşe geçtiğiniz sırada geçiş hakkını kime vermek zorundasınız?

A ) Soldan gelen ve emniyetli durmayacak kadar yaklaşmış olan araçlara

B ) Arkadan gelen ve sola dönecek diğer araçlara

C ) Karşı yönden gelen ve emniyetli duramayacak kadar yaklaşmış olan araçlara

D ) Kavşağa girmiş olan ve geri dönüş manevrasına başlamış olana araçlara

Dönüş yapan sürücüler geçiş hakkını kime vermek zorundadırlar?

A ) Soldaki gelen araçları

B ) Arkadan ve sola dönecek araçlara

C ) Kurallara uygun olarak karşıya seçen yayalara

D ) Motorsuz araçlarla iş makinelerine

Dönel kavşakta geriye dönmek için orta ada etrafında dönerken neye dikkat etmelidir?

A ) Soldan gelen araçların uzaklığına ve gidecekleri yöne

B ) Gireceği yola yaklaşıncaya kadar şeridini muhafaza etmeye

C ) Arkadan gelen araçların cinsine göre onlara öncelik tanımaya

D ) Sağdan gelen araçların uzaklığına ve gidecekleri yöne

Yerleşim yerleri içinde kavşaklara kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?

A ) 20

B ) 30

C ) 40

D ) 50

Yerleşim yerleri dışında kavşaklara kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?

A ) 50

B ) 100

C ) 150

D ) 200

Trafik ışıkları yanında birde ışıklı ok varsa dönüşler ne zaman yapılmalıdır?

A ) Işıklı ok yeşil yandığında

B ) Işıklı ok söndüğünde

C ) Ana lamba yeşil yandığında

D ) Işıklı ok kırmızı yandığında

Işıklı işaret cihazlarıyla kontrollü bir kavşakta dönüş yapılacağı sırada yayalara yeşil ışık yandığı halde aksine bir işaretin bulunmaması durumunda karşıya geçen yaya yoksa veya yayalar uzakta iseler ne yapmalıdır?

A ) Durup beklenir

B ) Dönüş tamamlanır

C ) Yayalara kırmızı yanması beklenir

D ) Kavşağa girmeden durulur

Dönecek, gittiği veya durduğu şeridi değiştirecek sürücüler için aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A ) Gireceği şeritten gelen aracın geçmesini beklemek

B ) İşaret verdiği anda şerit değiştirmek ve manevraya başladıktan sonra işaret vermek

C ) İşaret vermeden ve rnanevraya başlamadan arka trafiği kontrol etmek

D ) Geçiş için kullanılacak şeridin boş ve görünüşünün açık olduğunu kontrol etmek

Bağlantı yollarıyla tek yönlü yollarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A ) Bu yollara girmek

B ) Yavaş gitmek

C ) Durmak

D ) Geri gitmek

Herhangi bir sebeple geri gitmek zorunda kalan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları yasaktır?

A ) Manevra dışında, şerit değiştirmeleri

B ) Bulundukları şeritte geri gitmeleri

C ) Yolun sağından geri gitmeleri

D ) Geri giderken dönüş ışıklarıyla işaret vermeleri

Duraklanan veya park edilen yerden çıkarken uyulması gereken kurallardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Yoldan geçen araç sürücülerini ikaz edip yavaşlanmalarını sağlamak

B ) Yoldan geçen araç sürücüleri tarafından görülüp görülmediğini anlamak

C ) Yoldan geçen araçlara geçiş kolaylığı sağlandıktan sonra manevraya başlamak

D ) Yoldan geçen sürücülerin geçiş kolaylığı sağlayıp sağlanmadıklarına dikkat etmek

Kamyon, otobüs, çekici, römork ve yarı römork takılı bir aracın geri manevrası sürücünün görüşüne açık alanda emniyetle yapılamıyor ise bu sürücü ne yapmak zorundadır?

A ) Aşağıya inip göremediği alanı kontrol etmek

B ) Trafik görevlilerinden yardım istemek

C ) Geri manevrasından vazgeçmek

D ) Bir gözcü bulundurmak

Durakladığınız veya park ettiğiniz yerden çıkarken kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklara giriş ve çıkışlarını kolaylaştırmak için ne yapmak zorundasınız?

A ) Çıkışı çabuklaştırmak

B ) Durağa gelen aracı yavaşlatmak

C ) Durağa gelen aracı durdurmak

D ) Manevrayı geciktirmek

Duraklanan veya park edilen yerden çıkarken, araç çalıştırılmadan önce ne yapılır?

A ) Trafik yetkilisinin talimat verip vermediğine bakılmalıdır

B ) Yolun tek veya iki yönlü olup olmadığına dikkat edilmelidir

C ) Taşıt yolun genişliğine ve düzlüğüne bakılmalıdır

D ) Araç ve çevresi kontrol edilerek sakıncalı bir durumun olup olmadığına bakılmalıdır

Sağa ve sola dönüş manevralarında, aşağıdaki hareketlerden hangisi temel kuraldır?

A ) Sağa dönüşler geniş kavisle, sola dönüşler dar kavisle yapılır

B ) Sağa dönüşler dar kavisle, sola dönüşler geniş kavisle yapılır

C ) Sağa ve sola dönüşler, yol ve trafik durumuna göre geniş veya dar kavisle yapılır

D ) Sağa ve sola dönüşler, kavşağın kontrollü veya kontrolsüz olduğuna göre yapılır

Işıklı trafik işaretleri izin verse bile, trafik akımı kendisini kavşak içinde durmaya zorlayacak ve diğer doğrultudaki trafiğin geçişine engel olacak ise sürücü ne yapmak zorundadır?

A ) Korna çalıp ikazda bulunmak

B ) Selektör yapıp ikazda bulunmak

C ) Kavşağa girmemek

D ) Geri dönüp gitmek

Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri veya yeterince aydınlatılmamış tünellerde hangi ışıkların yakılması zorunludur?

A ) Acil uyarı ışıklarının

B ) Sis ışıklarının

C ) Uzağı gösteren ışıklarını

D ) Uzağı gösteren ışıklarını

26. Karşıdan gelen araçla karşılaşıldığında uzağı gösteren ışıkların yerine hangi ışıklar yakılmalıdır ?

A ) Yakını gösteren ışıklar

B ) Park ışıkları

C ) Acil uyarı ışıkları

D ) Dönüş ışıkları

Araçların arka plakalarıyla ilgili olarak getirilmiş mecburiyet, aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Boyutları harf ve rakamları daha büyük okunaklı olmalı

B ) Işıkların yakılmasıyla normal hava şartlarında 20 m mesafeden okunacak şekilde aydınlatılmış olmalı

C ) Işığı yansıtacak nitelikte paslanmaz çelikten yapılmış olmalı

D ) Işıkların yakılmasıyla normal hava şartlarında 10 m mesafeden okunacak şekilde aydınlatılmış olmalı

Araçlardaki dönüş ışıklarının aşağıdaki hallerin hangisinde kullanılması yasaktır?

A ) Dönme, durma, duraklama ve şerit değiştirmelerde

B ) Park yerlerine giriş ve çıkışlarda, manevralarda

C ) Bizi geçmek isteyen sürücülere geç işareti olarak

D ) Taşıtı yolunun sağına ve soluna yanaşırken

Geceleyin önümüzdeki aracı takip ederken hangi ışıklarınızı yakmak zorundasınız?

A ) Park ışıklarını

B ) Yakını gösteren ışıkları

C ) Sis Işıklarını

D ) Uzağı gösteren ışıklar

Geceleyin görüşün yeterli olmadığı kavşak, dönemeç ve tepe üstlerine yaklaşırken gelişinizi nasıl haber verirsiniz?

A ) Bir kaç defa selektör yaparak

B ) Bir kaç defa korna çalarak

C ) Acil uyarı ışıkları yakılarak

D ) Dönüş ışıklarını yakılarak

Yerleşim yerleri içinde karşı yönden gelen sürücülerin ve yolu kullanan diğer kimselerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?

A ) Uzağı gösteren ışıkların

B ) Park ışıklarının

C ) Acil uyarı ışıklarının

D ) Yakını gösteren ışıkların

Varsa araçtaki sis ışıklarının hangi haller dışında ve hangi ışıklarla birlikte kullanılması yasaktır?

A ) Sis, kar ve şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu haller dışında ve geceleri farlarla birlikte

B ) Yeterince aydınlatılmamış yollar, tüneller dışında ve diğer ışıklarla birlikte

C ) Yeterince aydınlatılmış yollar, tüneller dışında ve acil uyan ışıklarıyla birlikte

D ) Yerleşim birimleri içinde ve park şıklarıyla birlikte

Römork ve yarı römorklarının arkasında bulunacak selektörler (yansıtıcılar) nasıl olmalıdır?

A ) Bir kenarı 5 cm uzunluğunda içi boş eşkenar üçgen şeklinde

B ) Bir kenarı 10 cm uzunluğunda içi dolu eş kenar üçgen şeklinde

C ) Bir kenarı 15 cm uzunluğunda içi dolu eş kenar üçgen şeklinde

D ) Bir kenarı 20 cm uzunluğunda boş eşkenar üçgen şeklinde

Römork ve yarı römorklarının arkasında bulunacak selektörler (yansıtıcılar) nasıl olmalıdır?

A ) Bir kenarı 5 cm uzunluğunda içi boş eşkenar üçgen şeklinde

B ) Bir kenarı 10 cm uzunluğunda içi dolu eş kenar üçgen şeklinde

C ) Bir kenarı 15 cm uzunluğunda içi dolu eş kenar üçgen şeklinde

D ) Bir kenarı 20 cm uzunluğunda boş eşkenar üçgen şeklinde
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
  
7) 
  
8) 
  
9) 
  
10) 
  
11) 
  
12) 
  
13) 
  
14) 
  
15) 
  
16) 
  
17) 
  
18) 
  
19) 
  
20) 
  
21) 
  
22) 
  
23) 
  
24) 
  
25) 
  
26) 
  
27) 
  
28) 
  
Kurs Taksidinizi Kredi Kartı ile Hemen Ödemek İster misiniz ?