0212 613 53 03 Yenidoğan, Abdi İpekçi Cd. No:55 D:5, 34040 Bayrampaşa/İstanbul 09:00 – 18:00
IMG-LOGO
Soru : 1 / 19
Soru Türü
Kalan Süre : 55:44

Canlılarla etkileşim içinde olan doğal ve fiziksel öğelerden oluşan dış ortama ne denir?

A ) İklim

B ) Çevre

C ) Atmosfer

D ) Erozyon

Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ne denir?

A ) Çevre koruma

B ) Çevre tanıtımı

C ) Çevre düzeni

D ) Çevre hakkı

Çevrede bozulma meydana getirecek miktarda çevreye boşaltılan maddelere ne denir?

A ) Yanıcı madde

B ) Yakıcı madde

C ) Atık

D ) Patlayıcı madde

Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyede çıkartılan istenmeyen seslere ne denir?

A ) Gürültü

B ) Atık

C ) Duyuru

D ) Konuşma

Çevredekileri rahatsız edecek şekilde duman veya gürültü çıkaran araçların sürücülerine aşağıdaki cezalardan hangisi verilmez?

A ) Şehir merkezlerine girmeme cezası

B ) Trafikten men cezası

C ) Hapis cezası

D ) Para cezası

Aşağıdakilerden hangisi gürültünün verdiği zararlardan değildir?

A ) Ruh ve beden sağlığının bozulması

B ) Yanıkların meydana gelmesi

C ) İş veriminin düşmesi

D ) Dikkatin dağılması

Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğinin insanlara verdiği zararlardan biri değildir?

A ) Nefes darlığı

B ) Kan kaybı

C ) Kanser

D ) Toplu ölümler

8. Katalitik konvektörler eksozdan çıkan zehirli gazlar üzerinde ne gibi etkiler yapar?

A ) Zehirli gazlar içerisindeki kurşun miktarını azaltır

B ) Yakıt içerisindeki pisliklerin dışarı atılmasını önler

C ) Zehirli gazların zehirleyici etkilerin azaltır

D ) Egzoz gazına kurşun ilave ederek zehirsiz hale getirir

Araç kornaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A ) a) Ses tonu sabit olmalıdır

B ) Korkutmadan uyarmalıdır

C ) Çok sesli değişik amaçlı olmalıdır

D ) Rahatsız etmeden uyarmalıdır

Aşağıdakilerden hangisi çevrenin korunması için alınacak tedbirlerden biri değildir?

A ) Küçük silindir hacimli otomobil kullanılması

B ) Aynı güçte olan taşıtlardan hafif olanın tercih edilmesi

C ) Uzun süreli duraklama ve park sırasında motorun durdurulması

D ) Yürüyerek gidilebilecek yere herhangi bir araçla gidilmesi

Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerden biri değildir?

A ) Kısa mesafelere yaya gidilmesi

B ) Tehlikeli eğimli yollarda motorun durdurulması

C ) Mümkün olduğunda toplu taşıma araçları kullanılması

D ) Trafiği yoğun olmayan yolların seçilmesi

Aşağıdakilerden hangisi atıkların çevreye verdiği zararlardan değildir?

A ) Hastalık bulaştıran zararlıların üremesine sebep olması

B ) Çirkin görünüm arz etmesi

C ) Atıkların toplanıp işlenerek tekrar kullanılabilmesi

D ) Pis koku yayması

Aşağıdakilerden hangisi kurşun kirliliğinin en önemli kaynağıdır?

A ) Konutlar

B ) Taşıtlar

C ) Endüstri tesisleri

D ) Teknik santraller

Susturucu ve ses giderici parçaların araçlara takılması kullanılması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Susturucu ve ses giderici parçalar araçlardan kesinlikle çıkarılmaz

B ) Araç, hareket yaptığında bu parçalar çıkartılabilir

C ) Bu parçalar araçlardan yaz aylarında çıkartılır

D ) Araç, çekiş gücünü kaybettiği zaman çıkartılabilir

Taşıt egzozlarından çıkan karbon monoksit miktarı en fazla yüzde kaç olmalıdır?

A ) 4,5

B ) 7

C ) 10

D ) 20

Konaklama ve piknik yapılan yerden ayrılırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun değildir?

A ) Ateş yakılmışsa söndürülür

B ) Atıklar toplanır

C ) Atıklar çöp kutusuna atılır

D ) Araç yıkanır

Aşağıdakilerden hangisi önemli merkezlerin bilinmesinin sürücülere sağladığı faydalardan biri değildir?

A ) Yakıt tasarrufu sağlaması

B ) Mal güvenliği sağlaması

C ) Zaman tasarrufu sağlaması

D ) Emek tasarrufu sağlaması

Aşağıdakilerin hangisi en kısa mesafenin seçilmesi sağladığı faydalardan değildir?

A ) Enerji tasarrufu sağlanması

B ) Zaman tasarrufu sağlaması

C ) Can güvenliğinin sağlanması

D ) Çevrenin kirletilmemesi

Taşıtlarda harita ve kroki bulundurulması aşağıdakilerin hangisinde fayda sağlamaz?

A ) Zaman tasarrufunda

B ) Emek tasarrufunda

C ) Yakıt tasarrufunda

D ) Ucuz yakıt alınmasında
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
  
7) 
  
8) 
  
9) 
  
10) 
  
11) 
  
12) 
  
13) 
  
14) 
  
15) 
  
16) 
  
17) 
  
18) 
  
19) 
  
Kurs Taksidinizi Kredi Kartı ile Hemen Ödemek İster misiniz ?