0212 613 53 03 Yenidoğan, Abdi İpekçi Cd. No:55 D:5, 34040 Bayrampaşa/İstanbul 09:00 – 18:00
IMG-LOGO
Soru : 1 / 50
Soru Türü
Kalan Süre : 55:44

Dizel motorlarda aşağıdaki yakıtlardan hangisi kullanılır?

A ) Benzin

B ) Motorin

C ) Alkol

D ) Gaz yağ


Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

A ) Yaya geçidi

B ) Bisiklet yolu

C ) Taralı alana girilmez

D ) Yavaşlama uyarı çizgileri

Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

A ) Ayaklarının yüksekte tutulup yüzüstü yatırılması

B ) Bilinci açık ise yarı oturur duruma getirilmesi

C ) Ağızdan ılık içecekler verilmesi

D ) Batan cismin çıkarılması

Kaymaya başlayan bir araçta hangisini yapmamız doğru bir harekettir?

A ) Gaz vererek kurtulmak

B ) Yavaşça frene basmak

C ) El frenini çekmek

D ) Aracın kaydığı yöne doğru direksiyonu döndürmek

Gözlük veya lens kullanarak görme yeterliliğine sahip olan sürücüler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Araç kullanırken gözlük veya lenslerini kullanmak zorundadırlar

B ) Bu tür adaylara sürücü belgesi verilmez

C ) Yalnızca gece araç kullanırken gözlük veya lens kullanabilirler

D ) Yalnızca şehir dışı yollarda gözlük veya lens kullanabilirler

Burkulma bölgesinde şişmeyi önlemek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur?

A ) Kalp seviyesinden yukarıda ve sıcak tutulur

B ) Kalp seviyesinden aşağıda ve sıcak tutulur

C ) Kalp seviyesinden yukarıda ve soğuk tutulur

D ) Kalp seviyesinden aşağıya sallanır ve soğuk tutulur

Yaz aylarında kış lastiklerinin kullanılması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A ) Aracın maksimum hızının artmasına

B ) Lastiklerin daha çabuk aşınmasına

C ) Fren sisteminin arızalanmasına

D ) Yakıt tüketiminin azalmasına

Motorda yağ basıncı yoksa sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Karter tıkanmıştır

B ) Karbüratör tıkanmıştır

C ) Filtre tıkanmıştır

D ) Supaplar tıkanmıştır

Stres insan vücudunun içten ve dıştan gelen uyaranlara karşı göstermiş olduğu bir dengeleme çabasıdır. Bu tanıma göre stres en basit anlamda nedir?

A ) Zorlanma

B ) Algı

C ) Duyum

D ) Empati

Frenleme anında sürtünme sesi geliyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A ) Balata ve disk yüzeyine toz parçacıkları sıkışmıştır

B ) Lastikler uyumsuzdur

C ) Balata ve disk yüzeyi ıslanmıştır

D ) Balata ve disk yüzeyi yağlanmıştır

B sınıfı özel sınıfı ticari araç kullananların alkollü araç kullanmaları konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Bir duble sert alkollü içki içmiş olarak araç kullanabilirler

B ) Sarhoş etmeyecek derecede alkollü içki içmiş olarak araç kullanabilirler

C ) Sadece şehir içinde alkollü içki içmiş olarak araç kullanabilirler

D ) Bu sürücüler alkollü içki almış olarak araç kullanamazlar

Araç, kış şartlarına hazırlanırken aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A ) Kavrama sistemi, kışlık pozisyona çevrilir

B ) Hidrolik fren sistemi, kışlık pozisyona çevrilir

C ) Otomatik jigle, kışlık pozisyona çevrilir

D ) El freni, kışlık pozisyona çevrilir

Bilincin kapalı olması durumunda dilin geriye kayması ya da solunum yoluna yabancı cisim kaçması gibi nedenlere bağlı olarak solunum yolu tıkanabilir. Bu durumda kazazedenin boyun travması yoksa hava yolunu açmak için - - - - pozisyonu verilir . Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?

A ) şok

B ) oturuş

C ) yarı yüzükoyun-yan

D ) baş geri-çene yukarı

Kesik kesik çizilmiş olan yol çizgisi boyunca aşağıdaki hareketlerden hangisi yapılabilir?

A ) Kurallara uymak suretiyle iki şerit birden kullanılabilir

B ) Kurallara uymak şartıyla öndeki araçlar geçebilir

C ) Şeritlerden hangisi daha düzgün ise o şeritten gidilir

D ) Hiçbir sebeple bir şeritten diğerine geçilmez

“Trafikte tekrar yoktur.” Sözü ile aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir?

A ) Trafikle ilgili acılar yeniden yaşanılmak istenmez.

B ) Bir ülkenin trafikle ilgili alt yapısı yeniden oluşturulamaz.

C ) Her yolculuk, sürücüye ayrı bir deneyim kazandırır.

D ) Trafikteki hatalar telafisi imkânsız sonuçlar doğurur.

Hava filtresinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Karbüratöre giren hava akımını düzenler

B ) Karbüratöre giren yağı temizler

C ) Karbüratöre giren yakıtı temizler

D ) Karbüratöre giren havayı temizler

Aşağıdakilerden hangisi motorun parçalanandandır?

A ) Şaft

B ) Aks

C ) Supaplar

D ) İstavroz dişlisi

Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?

A ) Vücut sıcaklığının artması

B ) Göz bebeklerinin küçülmesi

C ) Göz bebeklerinin büyümesi

D ) Göğüs hareketlerinin artması

Hemlich manevrasının doğru tanımı hangisi- dir?

A ) Bir turnike yöntemidir

B ) Tam hava yolu tıkanıklığında karnına bası uy- gulanması işlemi

C ) Kazazedeyi araçtan çıkarma tekniği

D ) Kırıklarda atelleme yöntemidir

Aşağıdakilerden hangisi trafikte sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

A ) Kendi kendine kurallar koymak

B ) Bencilce davranışlarda bulunmak

C ) Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak

D ) Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek

I. Azami yüklü ağırlığın %20’den fazla aşılması hâlinde, yükü uygun hâle getirilinceye kadar araç trafikten men edilir. II. Taşıma sınırı üstünde yolcu alınması durumunda bütün sorumluluk ve giderler işletenine ait olmak üzere yolcuların en yakın yerleşim biriminde indirilmesi sağlanır. Verilen bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A ) I. doğru, II. yanlış

B ) I. yanlış, II. doğru

C ) Her ikisi de doğru

D ) Her ikisi de yanlış

Aşağıdaki temel değerlerden hangisini içselleştirmiş bir sürücü, trafikte kendinden çok başkalarını düşünür ve başkalarının iyiliği için fedakârlık yapar?

A ) Bencillik

B ) Diğergamlık

C ) Nezaketsizlik

D ) Hoşgörüsüzlük

Sürücüler neden ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır?

A ) Genel kültürlerini artırmak için

B ) Hastaları iyileştirecek tıbbi tedavi uygulamaları için

C ) Trafik kazalarına ilk müdahale edebilecek kimse oldukları için

D ) Araçlarını daha güvenli bir şekilde kullanabilecekleri için

Aşağıdakilerden hangisi geçici ve doğru kanama durdurma yöntemlerindendir?

A ) Kanayan yere tütün basmak

B ) Kanayan yere tentürdiyot dökmek

C ) Kanayan yere parmakla basınç yapmak

D ) Hiçbir şey yapmadan hekimin önlem

Bir kamyon ile bir kamyonetin emniyetle geçemeyeceği kadar dar olan yolda karşılaşmaları halinde aksine bir işaret de yoksa hangisi diğerine geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır?

A ) Kamyon sürücüsü kamyonete

B ) Kamyonet sürücüsü kamyona

C ) Şeridi daralmış olan diğerine

D ) Sürücüler anlaşarak geçerler.

En çok bağışlanarak nakli yapılabilen doku aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Böbrek

B ) Kalp

C ) Kan

D ) Kemik iliği

Aracı çalıştırırken 10–15 saniyeden fazla marş yapılırsa ne gibi arıza olur?

A ) Alternatör yanar

B ) Akümülatör boşalır

C ) Endüksiyon bobini yanar

D ) Far ampulü patlar

Lastik değişiminden sonra balans ayarı yapılmaması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A ) Aracın daha fazla yakıt tüketmesine

B ) Frenleme performansının artmasına

C ) Lastik basıncının kendi kendine azalmasına

D ) Belirli bir hızdan sonra direksiyonun titremesine

Araba lastiği değiştirilmesinde, kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A ) El treni bırakılır

B ) Debriyaja basılır

C ) Vites boşa alınır

D ) El freni çekilir

I. Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması II. Olay yerinde, ilk yardımcı tarafından temel yaşam desteği yapılması III. Hastane acil servislerinde müdahale yapılması IV. Sağlık kuruluşuna haber verilmesi Hayat kurtarma zinciri halkalarının sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A ) I - III - II - IV

B ) II - III - I - IV

C ) III - II - IV - I

D ) IV - II - I - III

Solunum yetmezliğinden ilk önce etkilenen organ aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Mide

B ) Beyin

C ) Kalp

D ) Dalak

El freni teli kopmuş ise aşağıdakilerden hangisi olur?

A ) Araç yavaş gider

B ) El treni tutmaz

C ) El freni az tutar

D ) Araç hızlı gider

Bayılan kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?

A ) Temiz hava almasını sağlamak

B ) Temiz hava almasını sağlamak

C ) Soğuk içecekler içirmek

D ) Duyu organlarını dikkatlice uyarmak

Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyedeki istenmeyen seslere ne ad verilir?

A ) Sesli ilan

B ) Duyuru

C ) Gürültü

D ) Konuşma


Şekildeki durum için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Dar yoldan önce 1 nolu araç geçmelidir

B ) 1 nolu araç 2 numaralı araca yol vermelidir

C ) 1 nolu araç sürücüsü 2 nolu araç sürücüsünü

D ) 2 nolu araç sürücüsü 1 nolu araç sürücüsünü, ikaz ederek durdurmalıdır


Şekle göre hangi numaralı araçların,bulundukları şeridi sürekli olarak işgal etmeleri yasaktır?

A ) 1 ve 2

B ) 1 ve 3

C ) 2 ve 3

D ) 3 ve 4

Platin, meme yapmış ise ne yapılır?

A ) Kâğıtla temizlenir

B ) Zımpara ile temizlenir

C ) Gresle temizlenir

D ) Bezle temizlenir

Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu’ na göre ti- cari belge niteliğinde değildir?

A ) Sevk irsaliyesi

B ) İrsaliyeli fatura

C ) Taşıma irsaliyesi

D ) Hisse senedi

Aşağıdakilerden hangisi yan yatış pozisyonuna alınabilir?

A ) Besinden zehirlenenler

B ) Ayak kemiği kırık olanlar

C ) Açık karın yarası olanlar

D ) Göğüs kemiği kırık olanlar

Hava filtresinin tıkanmasını önlemek için ne yapılır?

A ) Sodalı su ile temizlenir

B ) Basınçlı hava ile temizlenir

C ) Ilık su ile temizlenir

D ) Soğuk su ile temizlenir

Aşağıdakilerden hangisi kesik yaralanmalarda ilk yardım önlemidir?

A ) Yara kenarlarını birbirine yaklaştırıldıktan sonra sarmak

B ) Yara üzerini tentürdiyotlu pamukla sarmak

C ) Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak

D ) Bir şey yapmadan sağlık kuruluşuna sevk etmek

Görev sırasında, belirli araç sürücülerinin, can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla, trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamalarına ne denir?

A ) Geçiş üstünlüğü

B ) İlk geçiş hakkı

C ) Geçiş önceliği

D ) Geçiş kolaylığı

TIR mevzuatımıza göre, bir TIR taşınmasında hareket ve varış gümrük idarelerinin sayısı en fazla kaç olabilir?

A ) 2

B ) 3

C ) 4

D ) 5

Taşıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran, bir taraftaki taşıtların diğer tarafa geçmesini engelleyen veya zorlaştıran karayolu yapısı, trafik tertibatı veya gerece ne denir?

A ) Ada

B ) Ayırıcı

C ) Şerit

D ) Banket

Kazazedelerin araçtan çıkarılması esnasında yapılan yanlışlıkiar sonucu omuriliğin zedelenmesi durumunda ne olur?

A ) Vücudunun bir bölümünde felç meydana gelir

B ) Hazımsızlık meydana gelir

C ) Bulantı olur

D ) İç kanama meydana gelir

Asit, baz veya bilinmeyen bir kimyasal sıvıyı yeni içtiği fark edilen kimselere ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi yaptırılır?

A ) Kusturulur.

B ) Sarımsaklı yoğurt yedirilir.

C ) Asit içene baz, baz içene asit içirilir.

D ) Bol su içirilir.

Haritalarda MAVİ renkle çizilmiş bilgiler aşağı- dakilerden hangileri için kullanılır?

A ) Yolları gösterir.

B ) Şehir merkezlerini gösterir

C ) Su ile ilgili detayları gösterir.

D ) Turistik yerleri gösterir.

Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsü, yerleşim yeri dışındaki kara yolunda saatte 60 kilometre hızla seyrederken önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?

A ) 20

B ) 30

C ) 40

D ) 50

Yurtiçi ve Uluslararası taşımalarda, yolcunun kaç kg. üc- retsiz bagaj hakkı vardır?

A ) 20

B ) 30

C ) 35

D ) 40

Aşağıdakilerden hangisi duruş mesafesini etkilemez?

A ) Yolun eğimi

B ) Yük durumu

C ) Lastik durumu

D ) ABS
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
  
7) 
  
8) 
  
9) 
  
10) 
  
11) 
  
12) 
  
13) 
  
14) 
  
15) 
  
16) 
  
17) 
  
18) 
  
19) 
  
20) 
  
21) 
  
22) 
  
23) 
  
24) 
  
25) 
  
26) 
  
27) 
  
28) 
  
29) 
  
30) 
  
31) 
  
32) 
  
33) 
  
34) 
  
35) 
  
36) 
  
37) 
  
38) 
  
39) 
  
40) 
  
41) 
  
42) 
  
43) 
  
44) 
  
45) 
  
46) 
  
47) 
  
48) 
  
49) 
  
50) 
  
Kurs Taksidinizi Kredi Kartı ile Hemen Ödemek İster misiniz ?