0212 613 53 03 Yenidoğan, Abdi İpekçi Cd. No:55 D:5, 34040 Bayrampaşa/İstanbul 09:00 – 18:00
IMG-LOGO
Soru : 1 / 20
Soru Türü
Kalan Süre : 55:44

Karayolları Trafik Kanununa göre aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin trafikle ilgili görevi yoktur?

A ) İçişleri Bakanlığı

B ) Sağlık Bakanlığı

C ) Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı

D ) Dışişleri Bakanlığı

Büyükşehir belediyelerinin trafik birimleri aşağıdakilerden hangisini yapmakla görevli veya yetkili değildir?

A ) Yapım ve bakımından sorumlu olduğu yolları trafik düzenini sağlayacak durumda bulundurmak

B ) Gerekli görülen yerlere trafik levhaları koymak

C ) Çocuklar için trafik eğitim tesisleri yapmak veya yaptırmak

D ) Şehir içi yollarda trafik zabıtası olarak görev yapmak

Karayolları Trafik Kanunu aşağıdaki ulaşım türleri veya yollarından hangisinde geçerli değildir?

A ) Karayollarında

B ) Karayolu dışındaki kamuya açık alanlarda

C ) Deniz yollarında

D ) Deniz ve göl üzerinde kamu hizmeti gören araçların karayolu araçlarına ayrılan kısımlarında

Başbakan başkanlığında, karayolu güvenliği konusunda hedefleri belirlemek, uygulamak ve koordinasyonu sağlamak amacıyla oluşturulan kurul aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu

B ) Trafik Güvenliği Kurulu

C ) Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu

D ) İl Trafik Komisyonu

Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu’na göre Tarım ve Köy işleri Bakanlığı’nın görevlerinden değildir?

A ) Lastik tekerlekli traktör ve iş makinesi sürücülerine sürücü belgesi vermek

B ) Köy yollarındaki kavşak, durak ve benzeri tesislerin projelerini onaylamak

C ) Köy yollarında trafik güvenliği açısından düzenlemeler yapmak

D ) Köy yollarında işaretlemeler yaparak tedbir almak

Yapım ve bakımından sorumlu olduğu şehirlerarası karayollarında, can ve mal güvenliği için gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak önlemleri almakla görevli olan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü

B ) Belediyelerin Yol Şube Müdürlüğü veya Daire Başkanlıkları

C ) Karayolları Genel Müdürlüğü

D ) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Uyuşturucu ve keyif verici maddelerin cinsleriyle alkollü içkilerin etki dereceleri, bunların kandaki miktarlarının tespit usulleri ve muayene şartlarını belirleyen yönetmelik aşağıdakilerden hangisinin görüşüne uygun olarak düzenlenir?

A ) İçişleri Bakanlığının

B ) Adalet Bakanlığının

C ) Emniyet Genel Müdürlüğünün

D ) Sağlık Bakanlığının

Karayolları Trafik Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı’nın görevi değildir?

A ) Trafik kazalarıyla ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini vermek

B ) Karayolları üzerinde ilk yardım istasyonları kurmak

C ) Trafik kazalarında kaza tespit tutanağı düzenlemek

D ) Her ilde trafik kazaları için ambülâns bulundurmak

Çocuk trafik eğitim parklarının yapılma, açılma, eğitim, denetim ve çalışma esasları aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?

A ) Adalet Bakanlığının

B ) Bayındırlık ve İskân Bakanlığının

C ) Milli Eğitim Bakanlığı

D ) Sağlık Bakanlığı

Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu hangi sıklıkta toplanır?

A ) On beş günde bir

B ) Ayda bir

C ) İki ayda bir

D ) Altı ayda bir

Aşağıdakilerden hangisi Trafik Genel Eğitim planını hazırlayıp uygulamakla görevlidir?

A ) Ulaştırma Bakanlığı

B ) Tarım ve Köy işleri Bakanlığı

C ) Milli Eğitim Bakanlığı

D ) Yüksek Öğrenim Kurumu

Trafik işaretlerinin standart, anlam nicelik ve nitelikleriyle diğer esasları, İçişleri Bakanlığı’nın görüşü alınarak aşağıdakilerden hangisi tarafından çıkarılacak yönetmelikle gösterilir?

A ) Adalet Bakanlığı

B ) Sağlık Bakanlığı

C ) Ulaştırma Bakanlığı

D ) Emniyet Genel Müdürlüğü

Tüm karayollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek aşağıdakilerden hangisinin sorumluluk ve yetki alanına girer?

A ) Emniyet Genel Müdürlüğü

B ) Trafik Hizmetleri Başkanlığı

C ) Yol Yapım ve işaretleme Genel Müdürlüğü

D ) Karayolları Genel Müdürlüğü

Karayolları Trafik Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığı’nın görevi değildir?

A ) Sürücü kurslarını denetlemek

B ) Özel sürücü kursu açılmasına izin vermek

C ) Sürücü adaylarının sınavlarını yapmak

D ) Duran ve akan trafiği düzenlemek

Belediye sınırları içinde, karayolunu etkileyecek yapım çalışmaları için aşağıdakilerin hangisinden izin alınması gerekir?

A ) İl Trafik Komisyonundan

B ) Belediye Başkanlığından

C ) Defterdarlıktan

D ) Milli Eğitim Müdürlüğünden

Aşağıdakilerden hangisi İl Trafik Komisyonunun görevlerinden değildir?

A ) Trafik zabıtası yetiştirmek

B ) Gerektiğinde yasaya uygun olarak hız sınırlarını belirlemek

C ) İldeki trafikle ilgili sorunları çözümlemek

D ) Trafik işaretlerinin konulacağı yerleri belirleme

Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıt sürücüsü yetiştirmek, yetişmiş olanlara sınav sonucunda sertifika vermekle görevlidir?

A ) Emniyet Genel Müdürlüğü

B ) Karayolları Genel Müdürlüğü

C ) Milli Eğitim Bakanlığı

D ) Ulaştırma Bakanlığı

Aşağıdakilerden hangisi şehirlerarası karayollarının yapım ve bakımından sorumludur?

A ) Karayolları Genel Müdürlüğü

B ) Yapı İşleri Genel Müdürlüğü

C ) Çevre Koruma Genel Müdürlüğü

D ) Emniyet Genel Müdürlüğü

Aşağıdakilerden hangisi şehirlerarası karayollarını düzenlemek ve işaretlemekle görevlidir?

A ) Yapı İşleri Genel Müdürlüğü

B ) Çevre Koruma Genel Müdürlüğü

C ) Karayolları Genel Müdürlüğü

D ) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Karayolu Trafik Güvenliği Yüksek Kurulu hangi sıklıkta toplanır?

A ) On beş günde bir

B ) Ayda bir

C ) İki ayda bir

D ) Yılda iki defa
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
  
7) 
  
8) 
  
9) 
  
10) 
  
11) 
  
12) 
  
13) 
  
14) 
  
15) 
  
16) 
  
17) 
  
18) 
  
19) 
  
20) 
  
Kurs Taksidinizi Kredi Kartı ile Hemen Ödemek İster misiniz ?