0212 613 53 03 Yenidoğan, Abdi İpekçi Cd. No:55 D:5, 34040 Bayrampaşa/İstanbul 09:00 – 18:00
IMG-LOGO
Soru : 1 / 25
Soru Türü
Kalan Süre : 55:44

Kesik kesik çizilmiş olan yol çizgisi boyunca aşağıdaki hareketlerden hangisi yapılabilir?

A ) Kurallara uymak suretiyle iki şerit birden kullanılabilir

B ) Kurallara uymak şartıyla öndeki araçlar geçebilir

C ) Şeritlerden hangisi daha düzgün ise o şeritten gidilir

D ) Hiçbir sebeple bir şeritten diğerine geçilmez

Devamlı olarak çizilmiş yol çizgisi neyi belirtir?

A ) Sağ şeritten gidilemeyeceğini

B ) Hiçbir sebeple durulamayacağını

C ) Öndeki araçların geçilemeyeceğini

D ) Sağ bankette durulamayacağını

Yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgisinin anlamı nedir, bu çizgi boyunca ne yapılabilir?

A ) Karayolunu bölünmüş yol durumuna getirmiştir, sol şeride geçilebilir

B ) Karayolunu tek yönlü yol durumuna getirmiştir, dönülebilir

C ) Karayolunu iki yönlü yol durumuna getirmiştir, öndeki araçlar geçilebilir

D ) Sadece bir yönde geçme yasağı getirmiştir, araca en yakın olan çizginin anlamına göre hareket edilir

Yan yana çizilmiş iki devamlı çizginin anlamı nedir, bu çizgi boyunca hangi yasak getirilmiştir?

A ) Karayolunu bölünmüş yol durumuna getirmiştir, hiçbir sebeple çizgilerin soluna geçilemez

B ) Yolu tek yönlü hale getirmiştir, ağır araçların sol tarafa geçmesi yasaktır

C ) Karayolunu tek yönlü yol durumuna getirmiştir, öndeki araçları geçmek yasaktır

D ) Çizgi boyunca durma, duraklama ve park etme yasağı konmuş anlamındadır, bu yasağa uyulur

Yan yana devamlı iki çizgi bulunan bir karayolu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A ) İki yönlü karayolu olduğu

B ) Diğer yol bölümüne geçilemeyeceği

C ) Bölünmüş karayolu olduğu

D ) Çizgilerin yolda ayırıcı görevi yaptığı

Kırmızı ışıkla birlikte yanan sarı ışığın anlamı nedir, bu ışıkta ne yapılmalıdır?

A ) Yolun trafiğe kapamak üzere olduğunu ikaz eder, durup beklenir

B ) Yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu ikaz eder, harekete hazırlanılır

C ) Yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu ikaz eder, durmadan geçilir

D ) İkaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesini gerektirir

Yeşil ışığın anlamı nedir, bu ışık yandığı sürece ne yapılır?

A ) Yolun trafiğe açık olduğunu bildirir, geçiş hakkı yayalara ve araçlara verildikten sonra geçilir

B ) Yolun trafiğe açık olduğunu bildirmesine rağmen durulur, trafik kontrol edildikten sonra geçilir

C ) Yolun trafiğe açık olduğunu bildirir, aksine bir işaret yoksa durmadan geçilir, dönüş yapılacaksa kurallarına uyulur

D ) Yolun trafiğe açık olduğunu gösterir, sağdan gelen araçların öncelikle geçmeleri beklenir

Yeşil şıktan sonra yanan sarı ışığın anlamı nedir, bu ışık yandığı sürece ne yapılır?

A ) Yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu ikaz eder, harekete hazırlanılır

B ) Yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu ikaz eder. Emniyetle durulamayacak kadar yaklaşmış ise geçilir

C ) Yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu ikaz eder. Emniyetle durulamayacak kadar yaklaşmış ise geçilir

D ) Yolun trafiğe açıldığını gösterir, durmadan geçilir, dönüş kurallarına uyulur

Normal trafik ışıklarının yanında ışıktı ok varsa ok yönündeki dönüş ne zaman yapılır?

A ) Işıklı ok söndüğünde

B ) Işıklı ok kırmızı yandığında

C ) Işıklı ok yeşil yandığında

D ) Işıklı ok sarı yandığında

Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışığın anlamı nedir, bu ışıkta ne yapılır?

A ) İkaz anlamında olup, bu yerden yavaş ve dikkatli geçilir

B ) İkaz anlamında olup, mutlaka durulup kontrol edildikten sonra geçilir

C ) İkaz anlamında olup, yolun trafiğe kapanmış olduğunu bildirdiği için bu yola girilmez

D ) İkaz anlamında olup, bu yerde bir trafik kazasının meydana geldiği anlaşılır

Fasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışığın anlamı nedir, bu ışıkta ne yapılır?

A ) Dur anlamındadır. Bu yerde durulur, kontrol edildikten sonra yeniden hareket edilir

B ) İkaz anlamındadır, bu yerden yavaş ve dikkatli geçilir

C ) Tehlike anlamındadır, bu yerden yavaş ve dikkatli geçilir

D ) Bir trafik kazasının olduğunu ikaz anlamındadır, durulur

Yazılı veya sesli ışıklı işaret cihazlarının anlamı nedir, bu şıklar kime hitap eder?

A ) Yaya trafiğine göre araç trafiğini düzenler, sürücülere hitap eder

B ) Araç trafiğine göre yaya trafiğini düzenler, yayalara hitap eder

C ) Trafiği düzenler, trafik polisine hitap eder

D ) Trafiği düzenler, trafik polisine hitap eder

Yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu aşağıdakilerden hangisi bildirir?

A ) Aralıklı yanan sarı ışık

B ) Kırmızı ışık

C ) Kırmızı ile birlikte yanan sarı ışık

D ) Yeşilden sonra yanan sarı ışık

Trafik polisinin, ışıklı trafik işaret cihazlarının, trafik işaret levhalarının ve yer işaretlerinin bir arada bulunması halinde bunlara uymadaki öncelik sırası nasıl olmalıdır?

A ) Trafik polisi, ışıklı işaret cihazı, işaret levhası ve yer işaretleri sırasına göre

B ) Işıklar, trafik polisi, işaret levhaları ve yer işaretleri sırasına göre

C ) İşaret levhaları, yer işaretleri trafik polisi ve ışıklı işaret cihazları sırasına göre

D ) Yer işaretleri, işaret levhalan, ışıklı cihazlar ve trafik polisi sırasına göre


Trafik polisinin verdiği işarete göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Yol, bütün yönlere kapalıdır

B ) Yol, bütün yönlere açıktır

C ) Yol, ön ve arka taraftaki trafiğe açıktır

D ) Yol, kolların gösterdiği yöndeki trafiğe açıktır

Trafik görevlisinin hangi hareketi trafiği yavaşlatma talimatıdır?

A )

B )

C )

D )

Trafik görevlisinin hangi hareketi trafiği “hızlandırma” talimatıdır?

A )

B )

C )

D )

Aşağıdakilerin hangisinde, yoldaki çizgiler taşıt yolunu bölünmüş yol durumuna getirir?

A )

B )

C )

D )

Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin geceleyin “geç işareti” talimatıdır?

A )

B )

C )

D )

Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin “dur işareti” talimatıdır?

A )

B )

C )

D )

Aşağıdakilerden hangisi kontrolsüz bir kavşağı ifade eder?

A )

B )

C )

D )

Aşağıdakilerin hangisinde durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçilir?

A ) Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta

B ) Aralıklı yanıp sönen sarı ışıkta

C ) Kırmızı ışıkta

D ) Sarı ışıkta


Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazını gören sürücü ne yapmalıdır?

A ) Yolun en sağına yaklaşmalıdır

B ) Dönüş yapacağı yola girmelidir

C ) Harekete hazırlanmalıdır

D ) Yaya geçidini kapatmadan durmalıdır

Aşağıdakilerden hangisi yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir?

A ) Kırmızı ile birlikte yanan sarı ışık

B ) Aralıklı yanan sarı ışık

C ) Kırmızı ışık

D ) Yeşilden sonra yanan sarı ışık

Taşıt yolu üzerindeki işaretlerden hangisi, şeridin sadece ileri yönde seyir için olduğunu bildirir?

A )

B )

C )

D )
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
  
7) 
  
8) 
  
9) 
  
10) 
  
11) 
  
12) 
  
13) 
  
14) 
  
15) 
  
16) 
  
17) 
  
18) 
  
19) 
  
20) 
  
21) 
  
22) 
  
23) 
  
24) 
  
25) 
  
Kurs Taksidinizi Kredi Kartı ile Hemen Ödemek İster misiniz ?