0212 613 53 03 Yenidoğan, Abdi İpekçi Cd. No:55 D:5, 34040 Bayrampaşa/İstanbul 09:00 – 18:00
IMG-LOGO
Soru : 1 / 38
Soru Türü
Kalan Süre : 55:44

Ani olarak hastalanan veya kazaya uğrayan kimseye, tıbbi tedavisi yapılıncaya kadar anında ve olay yerinde, çevre imkânlarından yararlanılarak yerine getirilen geçici müdahaleye ne denir?

A ) Hastalık

B ) İlk yardım

C ) Sağlık

D ) Tedavi

Bir kazazede sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir?

A ) Hayali tehlikelerine karşı önlem alındıktan sonra

B ) Hiç müdahale yapılmadan önce

C ) Kendine gelmesi sağlandıktan sonra

D ) Yakınları geldikten sonra

Felaket ve kaza ile ilgili bilgilerden hangisi doğrudur?

A ) Kazalar doğal, felaketler ise tamamen insanların neden olduğu olaylardır

B ) Kazalar ve felaketler doğal olaylar olup günlük yaşantımızda karşımıza çıkabilirler

C ) Felaketler önlem alınarak önlenebilir, ancak kazalar önlenemezler

D ) Eğitim ve önlem kazaları önleyebilir, oysa felaketlerde önlem sadece kaybı azaltabilir

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ilkelerinden değildir?

A ) Geçici önlem almak

B ) Kazazede yakınlarının güvenliğini sağlamak

C ) Olay yerinin güvenliğini sağlamak

D ) Çabuk karar vererek yaralıyı değerlendirmek

Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizde trafik kazalarında can ve mal kaybının, gelişmiş ülkelerden daha fazla olmasının nedenlerinden değildir?

A ) Trafik kurallarına uyulmaması

B ) Ülkemizde iklim şartlarının daha farklı olması

C ) Dikkatsiz ve sorumsuz araç kullanılması

D ) İlk yardım eğitimine gereken önemin verilmemesi

Kazaya müdahale ederken ilk yardımın birinci adımı nedir?

A ) Kazazedelerin ve kendi güvenliğinin sağlanması

B ) Kazazedelerin vakit kaybetmeden araçtan dışarı çıkarılması

C ) Kazazedelerin hemen hastaneye taşınması

D ) Kazazedelere ilaç verilmesi

Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın amaçlarından biridir?

A ) Yaşamın korunması ve sürdürülmesini sağlamak

B ) Salgın hastalıkların yayılmasını önlemek

C ) İnsanların, hasta oldukları dönemi rahat geçirmelerini sağlamak

D ) Vücut sistemlerinin daha rahat çalışmasını sağlamak

Şehir içi trafik kazalarında en çok etkilenen yaya grupları aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Kadınlar - Gençler

B ) Yaşlılar - Gençler

C ) Yaşlılar - Çocuklar

D ) Kadınlar - Çocuklar

Aşağıdakilerden hangisi sürücülere ait trafik kazası sebeplerinden birisidir?

A ) Aracın bozuk yolda kullanılması

B ) Aracın arıza yapması

C ) Soğuk havada araç kullanılması

D ) Kural dışı araç kullanılması

Sürücülerin trafik kazalarına sebep olmalarındaki en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Kurallara uymamak

B ) Ruhi dengesizlik

C ) Araç kullanırken sigara içmek

D ) Araç kullanırken yüksek sesle müzik dinlemek

Aşağıdakilerden hangisi kaza yerinde yaralıya yapılması gerekli ilk yardım uygulamalarındandır?

A ) Kaza yerine polis çağırmak

B ) Yaralıya ilaç vermek

C ) Araçları kaza yerinden çekmek

D ) Kanamayı durdurmak

İlk yardımın öncelikli hedefi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Kanamayı durdurmak

B ) Yaralıyı hastaneye götürmek

C ) Olay yerine polis çağırmak

D ) Hastaneye haber verip, hekim müdahalesini beklemek

Kaza yerinden kazazedenin sağlık kuruluşuna sevki ilk yardımın hangi aşamasıdır?

A ) Birinci

B ) İkinci

C ) Üçüncü

D ) Sonuncu

Kazazedeler sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir?

A ) Zaman kaybetmeden, hemen

B ) Kazazedenin hayati tehlikelerine karşı önlem alındıktan sonra

C ) Kazazedenin kendisine gelmesini sağladıktan sonra

D ) Sevk edilmeden, olay yerine hekimin gelmesi beklenir

Trafik kazası gördüğünde, sürücünün müdahalesi açısından sorumluluğu aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Müdahale etmek her durumda zorunludur

B ) Müdahale etmek her durumda isteğe bağlıdır

C ) Sadece görevli araç sürücülerinin müdahale etme zorunluluğu vardır

D ) Sadece ağır araç sürücülerinin müdahale etmesi zorunludur

Bir kaza durumunda ilk yardım nerede uygulamaya başlanır?

A ) Hastanenin acil servisinde

B ) Kazanın olduğu olay yerinde

C ) Sağlık ocağında

D ) Cankurtaranda

Sürücüler neden ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır?

A ) Genel kültürlerini artırmak için

B ) Hastaları iyileştirecek tıbbi tedavi uygulamaları için

C ) Trafik kazalarına ilk müdahale edebilecek kimse oldukları için

D ) Araçlarını daha güvenli bir şekilde kullanabilecekleri için

Trafik kazası gördüğünde, gerekli tedbiri almayan sürücülere hangi trafik cezaları uygulanır?

A ) Sadece para cezası verilir

B ) Sadece ceza puanı verilir

C ) Para ve puan cezası birlikle uygulanır

D ) Trafikten men cezası uygulanır

Kazaları felaketlerden ayıran en önemli fark nedir?

A ) Kazalara felaketlerden daha az rastlanır

B ) Kazalara doğal olaylar, felaketlere insanlar neden olur

C ) Felaketlerde bir anda kazalara göre daha fazla kayıp gelir

D ) Kazalara karşı önlem alınarak çoğu önlenebilir

Aşağıdakilerden hangisi kazalara ait özelliklerdendir?

A ) Kazaların hepsini önceden tahmin etmek

B ) Kazalar aniden meydana gelmez

C ) Kazalara karşı önlem almak mümkün değildir

D ) Kazalar karşı önlem alınarak çoğu önlenebilir

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının en önemli sebeplerindendir?

A ) Kullanılan araçtaki arıza

B ) Çevre şartlarındaki elverişsizlik

C ) İklim şartlarındaki elverişsizlik

D ) İnsanların kural dışı araç kullanması

Aşağıdakilerden hangisi kazaların nedenlerinden değildir?

A ) Dikkatsizlik ve ihmal

B ) Kurallara uymamak

C ) Kullanılan araç ve gerecin bakımını yaptırmak

D ) Teknik yetersizlikler ve denetim azlığı

27. Aşağıdakilerden hangisi daha çok kazaya sebep olur?

A ) Çevre şartları

B ) İklim şartları

C ) İnsanlar

D ) Araçlar

Kaza yerine ilk ulaşan kurtarıcının ilk olarak yapması gereken nedir?

A ) Kazazedeleri belirlemesi

B ) Kazayı yetkililere haber vermesi

C ) Kendinin ve kazazedelerin güvenliğini sağlaması

D ) Kazazedeleri taşıması

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarındandır?

A ) Bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek

B ) Kazazedenin durumunun kötüye gitmesini önlemek

C ) Kazazedelere uygulanacak ilaçları belirlemek

D ) Kaza bölgesinin çevresinde bulunan yerleşim yerlerini belirlemek

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından değildir?

A ) Hayat kurtarmak

B ) Durumu korumak

C ) Sakatlığı önlemek

D ) Kazalarda mal kayıplarını önlemek

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımı yapacak kişide mutlaka bulunması gereken özelliklerden biridir?

A ) Sakin ve tedbirli olması

B ) Tıp eğitimi almış olması

C ) Telsiz kullanmayı bilmesi

D ) Sakat olmaması

Trafik kazalarının önlenmesinde en önemli unsur hangisidir?

A ) Araçların bakım ve onarımını yapmak

B ) Eğitimli, dikkatli olmak, kurallara uymak

C ) Yolları ve kaldırımları düzeltmek

D ) Yağmurlu ve sisli havalarda trafiğe çıkmamak

33. Aşağıdaki özelliklerden hangileri ilk yardımı yapacak kurtarıcıda bulunmalıdır? I. Her zaman tedbirli olmak Il. Soğukkanlılığını koruyabilmek III.Emin olmadığı uygulamalardan kaçınmak

A ) I-Il

B ) I–III

C ) II-III

D ) I-Il-III

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının nedenlerinden değildir?

A ) Sürücü hataları

B ) Yolların yetersiz ve bakımsız olması

C ) Araçların bakım ve onarımlarının zamanında yapılması

D ) Trafik işaret ve levhalarına dikkat edilmemesi

Ani meydana gelen önceden tahmin edilemeyen, önlenmesi çoğunlukla mümkün olan, yaralanma veya maddi hasarla sonuçlanan olay aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

A ) Kaza

B ) Felaket

C ) Harabiyet

D ) İlk yardım

Trafik kazalarında aşağıdakilerden hangisi doğrudan sürücüden kaynaklanan bir sebeptir?

A ) Aracın teknik bakım yetersizliği

B ) Havanın yağışlı olması

C ) Alkollü araç kullanılması

D ) Lastik patlaması

Kasıt unsuru olmaksızın meydana gelen, insanları ve çevreyi olumsuz yönde etkileyen, çoğunluğu doğal kaynaklı olan olay aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

A ) Kaza

B ) Felaket

C ) Afet

D ) Yıkım

Ülkemizde en çok ölümle sonuçlanan kaza çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Trafik kazası

B ) İş kazası

C ) Spor kazası

D ) Ev kazası

Karayolu üzerinde hareket halinde en az bir aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya maddi hasarla sonuçlanan olay aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

A ) Trafik

B ) Kaza

C ) Trafik Kazası

D ) Felekat

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazası grubuna girer?

A ) Tarlada çift sürerken traktörün devrilmesi

B ) Dönemeci alamayan aracın uçuruma yuvarlanması

C ) Karayolunda park etmiş olan aracın infilak (patlama) etmesi

D ) Demiryolunda iki trenin çarpışması

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının sebeplerinden birisidir?

A ) Hatalı park etmiş araçlar

B ) Tarlada çift sürülen aracın arızalı olması

C ) Trenlerde hız sınırlarının yüksek olması

D ) Karayolu dışında çalışan iş makinelerinin arıza yapması

Trafik kazalarına en çok sebep olan aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Yayalar

B ) Yolcular

C ) Sürücüler

D ) Trafik görevlileri
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
  
7) 
  
8) 
  
9) 
  
10) 
  
11) 
  
12) 
  
13) 
  
14) 
  
15) 
  
16) 
  
17) 
  
18) 
  
19) 
  
20) 
  
21) 
  
22) 
  
23) 
  
24) 
  
25) 
  
26) 
  
27) 
  
28) 
  
29) 
  
30) 
  
31) 
  
32) 
  
33) 
  
34) 
  
35) 
  
36) 
  
37) 
  
38) 
  
Kurs Taksidinizi Kredi Kartı ile Hemen Ödemek İster misiniz ?