0212 613 53 03 Yenidoğan, Abdi İpekçi Cd. No:55 D:5, 34040 Bayrampaşa/İstanbul 09:00 – 18:00
IMG-LOGO
Soru : 1 / 50
Soru Türü
Kalan Süre : 55:44

Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A ) Eskiyen buji kabloları değiştirilir.

B ) Motor yüksek devirde kullanılır.

C ) Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir.

D ) Araç yokuş aşağı inerken vites boşa alınıp kontak kapatılır.

Işıklı işaret cihazlarıyla kontrollü bir kavşakta dönüş yapılacağı sırada yayalara yeşil ışık yandığı halde aksine bir işaretin bulunmaması durumunda karşıya geçen yaya yoksa veya yayalar uzakta iseler ne yapmalıdır?

A ) Durup beklenir

B ) Dönüş tamamlanır

C ) Yayalara kırmızı yanması beklenir

D ) Kavşağa girmeden durulur

Aşağıdakilerden hangisi bujilerin ayarsız veya aşınmasına bağlı olarak meydana gelir?

A ) Motorun kavrama yapması

B ) Motorun hararet yapması

C ) Motorun yağ yakması

D ) Motorun çekişten düşmesi

“Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır. ” Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, yoldan kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?

A )

B )

C )

D )

Aşağıdaki hal ve hareketlerden hangisi bir trafik suçudur?

A ) Araç cinslerine göre tespit edilmiş hızların altında seyretmek

B ) Araçlara taşıma sınırı altında yük yüklemek

C ) Tehlikeli madde taşıyan araçlarla ağır araçları geçmek

D ) Araçların cinsine ve hızına uygun olmayan şeritten gitmek

Aracın direksiyon boşluğu artmış ise sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Direksiyon mili ayarı bozuktur

B ) Direksiyon mahruti dişli ayarı bozuktur

C ) Direksiyon istavroz dişli ayarı bozuktur

D ) Direksiyon kutusu ayarı bozuktur


Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

A ) Fren balatalarının görevini tam yapmadığını

B ) Soğutma sıvısı sıcaklığının çok yükseldiğini

C ) Motor kaputunun tam kapanmadığını

D ) Lastik hava basıncının düşük olduğunu

Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık ve burkulmaların tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

A ) Yaralı bölgenin düzeltilmeye çalışılması

B ) Yara varsa üzerinin temiz bir bezle kapatılması

C ) Tespit yapılırken yaralı bölgenin hareket ettirilmesi

D ) Tespit edilecek bölgenin sadece sert malzeme ile kaplanması

Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmek, indirmek için durakladıkları işaretlerle belirlenmiş yere ne denir?

A ) Ada

B ) Ayırıcı

C ) Cep

D ) Durak

Motorlar çalışma zamanlarına göre nasıl sınıflandırılır?

A ) Bir ve üç zamanlı

B ) İki ve beş zamanlı

C ) İki ve dört zamanlı

D ) Bir ve dört zamanlı

Sürücü adaylarında işitme yetersizlikleri olması durumunda aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?

A ) Bu kimseler hiçbir şekilde sürücü belgesi alamazlar

B ) Araç kullanırken yanlarında birisi bulunmak şartı ile sürücü belgesi alabilirler

C ) İşitme cihazı ile belli yeterliliğe ulaşabiliyorsa sürücü belgesi alabilirler

D ) Belli bir hızdan fazla seyretmemek şartı ile sürücü belgesi alabilirler

Banket için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A ) Tırmanma şeridi olduğu

B ) Zorunlu hallerde taşıtlarca da kullanılabileceği

C ) Ağır taşıtların kullanımı için ayrıldığı

D ) İki yol arasında ayırıcı olduğu

Yan yana çizilmiş iki devamlı çizginin anlamı nedir, bu çizgi boyunca hangi yasak getirilmiştir?

A ) Karayolunu bölünmüş yol durumuna getirmiştir, hiçbir sebeple çizgilerin soluna geçilemez

B ) Yolu tek yönlü hale getirmiştir, ağır araçların sol tarafa geçmesi yasaktır

C ) Karayolunu tek yönlü yol durumuna getirmiştir, öndeki araçları geçmek yasaktır

D ) Çizgi boyunca durma, duraklama ve park etme yasağı konmuş anlamındadır, bu yasağa uyulur

I. LPG II. Benzin III. Motorin İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır?

A ) Yalnız I.

B ) I ve II.

C ) II ve III.

D ) I, II ve III.

Zorunlu bir durum olmadıkça aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A ) Park etmenin yasak olduğu yerlerde duraklama yapmak

B ) Duraklamanın yasak olduğu yerlerde durmak

C ) Eğimli yol kesimlerinde durmak, duraklamak ve park etmek

D ) Diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde yavaş sürmek

Aşağıdakilerden hangisi aktarma organının bir elemanıdır?

A ) Debriyaj

B ) Rot

C ) Amortisör

D ) Yağ pompası

Diferansiyelin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Motorun dönüş hareketini 90 derece çevirip akslara vermek

B ) Aracın durmasını sağlamak

C ) Araca ilk hareketi vermek

D ) Aracın tam gazla gitmesini sağlamak

Aracın fazla yakıt yakmasının sebeplerinden biri aşağıdakilerde hangisidir?

A ) Kavramanın kaçırması

B ) Diferansiyelin kaçırması

C ) Vites kutusunun kaçırması

D ) Şaftın kaçırması

Acil yardım haberleşmesinde bilgi verirken aşağıdakilerden hangisinin bildirilmesi gereksizdir?

A ) Yaralı sayısının

B ) Olay yerinin tam adresinin

C ) Araçların hasar durumunun

D ) Araçların hasar durumunun

Aşağıdakilerden hangisi araca binmeden önce yapılması gereken kontrollerdendir?

A ) Ayna ayarları

B ) Yakıt seviyesi

C ) Araç lastikleri

D ) Koltuk ayarları


Şekildeki 1 ve 2 nolu araçların bulundukları karayollarının adları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A ) Bağlantı yolu, Tali yol

B ) Anayol, Tali yol

C ) Bölünmüş karayolu, Bağlantı yolu

D ) İki yönlü karayolu, Tek yönlü karayolu

Aşağıdakilerden hangisi kesik yaralanmalarda ilk yardım önlemidir?

A ) Yara kenarlarını birbirine yaklaştırıldıktan sonra sarmak

B ) Yara üzerini tentürdiyotlu pamukla sarmak

C ) Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak

D ) Bir şey yapmadan sağlık kuruluşuna sevk etmek


Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş önceliği sıralaması nasıl olmalıdır?

A ) 1 - 2 - 3

B ) 2 - 3 - 1

C ) 3 - 2 - 1

D ) 3 - 1 - 2

Motor çalışırken şarj (ikaz) lambası yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Marş motoru arızalıdır

B ) Alternatör arızalıdır

C ) Far ampulleri yanmıştır

D ) Fan motoru arızalıdır

hangisi aktarma organının bir elemanıdır?

A ) Pistonlar

B ) Supaplar

C ) Vites kutusu

D ) Rotlar

Vantilatör kayışı kopmuş ise aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?

A ) Karbüratör görevini yapmaz

B ) Supaplar görevini yapmaz

C ) Devridaim (su) pompası görevini yapmaz

D ) Devridaim (su) pompası görevini yapmaz


Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?

A ) İstediği şeridi

B ) 1 numaralı şeridi

C ) 2 numaralı şeridi

D ) 3 numaralı şeridi

Bir sürücü iş öncesi hazırlıklarında nelere dik- kat etmelidir?

A ) Araçta bulundurulması zorunlu olan belgelerin eksiksiz ve tam olduğuna

B ) Araçta bulundurulması zorunlu teçhizatların eksiksiz ve tam olduğuna

C ) Araca binmeden lastik hava basıncını kontrol eder

D ) Hepsi

Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Mizaç

B ) Beden dili

C ) Trafik adabı

D ) Konuşma üslubu

Araçlarda emniyet kemeri kullanılması konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Şehir içi trafikte mecburi, şehir dışında isteğe bağlıdır

B ) Şehir içi trafikte isteğe bağlı, şehir dışında mecburidir

C ) Şehir içi ve dışı trafikte isteğe bağlıdır

D ) Şehir içi ve dışı trafikte mecburidir


Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

A ) Dur

B ) Hızlan

C ) Yavaşla

D ) Yön değiştir

Aşağıdakilerden hangisi “tehlikeli viraj yön levhası” anlamındadır?

A )

B )

C )

D )


Şekildeki trafik işaret levhası hangi manevrayı yasaklamaktadır?

A ) «U» dönüşü yapmayı

B ) Geri gitmeyi

C ) Sola dönmeyi

D ) Ada etrafında dönmeyi

I. Ani hızlanmalar yapılması II. Araç lastiklerinin eskimesi III. Hava filtresinin değiştirilmesi Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur?

A ) Yalnız I

B ) I ve II.

C ) II ve III.

D ) I, II ve III.

Aracını park ettikten sonra durduğu yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığını kontrol eden bir sürücünün bu davranışı trafikteki hangi değere uygundur?

A ) Empati

B ) Tahammül

C ) Beden dili

D ) Konuşma üslubu

Trafik kazası gördüğünde, gerekli tedbiri almayan sürücülere hangi trafik cezaları uygulanır?

A ) Sadece para cezası verilir

B ) Sadece ceza puanı verilir

C ) Para ve puan cezası birlikle uygulanır

D ) Trafikten men cezası uygulanır

Araçta el freninin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Duran araca ilk hareketi vermek

B ) Aracın emniyetli olarak hızını azaltmak

C ) Duran aracı sabitlemek

D ) Aracın emniyetli olarak durmasını sağlamak

Araçtaki kornanın aşağıdaki hallerden hangisinde kullanılması zorunludur?

A ) Görüşün yetersiz olduğu kavşak, tepe üstü ve dönemeçlere yaklaşırken gelişi haber vermek için

B ) Kırmızı ışıkta bekleyen araç sürücülerini harekete hazırlanmasını sağlamak için

C ) Dönüş sırasında, karşıya geçen yayaların taşıt yoluna girmelerini önlemek için

D ) Varsa bisiklet yolundaki bisikletlerin taşıt yoluna girmelerini önlemek için

Motor yağının eksilmesinin sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Karter contasının yırtılması

B ) Karbüratör contasının yırtılması

C ) Krank mili contasının yırtılması

D ) Kam mili contasının yırtılması


Şekilde iki yönlü ve üç şeritli kara yolu bölümünde seyreden araçlar görülmektedir. Yol çizgilerine göre hangi numaralı araç sürücüleri hatalı sollama yapmaktadır?

A ) Yalnız 3

B ) 1 ve 2

C ) 2 ve 3

D ) 1, 2 ve 3

Seyir hâlindeyken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması derhal durmayı gerektirmez?

A )

B )

C )

D )

Sipariş, araç, iklim, işgücü, kapasite, hız, maliyet, zaman vb. bilgilere göre başlangıç ve bitiş noktaları arasında güzergâhların belirlenmesi sürecinde ticari taşıt sürücü- sü yola çıkmadan önce güzergâh ve zaman planlamasını aşağıdakilerden hangisine göre yapar?

A ) Kestirme yollar tercih edilir.

B ) Trafik yoğunsa bu yoğunluğun azalması beklenir.

C ) Gidilecek güzergâh önceden tespit edilir ve zamanında yükü yüklenerek yola çıkılır.

D ) Hiçbiri

Aşağıdakilerden hangisi kalbin faaliyetlerindendir?

A ) Solunumun düzenli olmasının sağlaması

B ) Beyinden gelen uyarıları dolaşım sistemi ile vücuda dağıtması

C ) Vücutta artık maddelerin hücrelerden alınıp boşaltım sistemine taşınmasında rol oynaması

D ) Kirli kanı vücuda verip vücuttan topladığı temiz kanın akciğerde oksijenlenmesine yardımcı olması

Eksantrik (kam) milinin görevi nedir?

A ) Pistonlara hareket verir

B ) Supaplara hareket verir

C ) Şafta hareket verir

D ) Rotlara hareket verir

Isıtma ve havalandırma sistemlerinin kontrolü nasıl yapılmalıdır?

A ) Bir kaç dakika çalıştırılarak kontrol edilir.

B ) Kumanda düğmesinin yeri öğrenilir.

C ) Otobüsün her tarafını ısındığından ve havalandığından emin olunur.

D ) Hepsi

Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin azami yük ağırlığı 3,5 tondan fazla olup, yük taşımak amacıyla imal edilmiştir?

A )

B )

C )

D )

Taşıt yolunun yalnız bir yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı karayoluna ne denir?

A ) Tek yönlü karayolu

B ) İki yünlü karayolu

C ) Çok yönlü karayolu

D ) Çok şeritli karayolu

Araca her binildiğinde lastik kontrolünde nelere dikkat edilir?

A ) Lastiğin Ebatına,

B ) lastiğin Markasına

C ) Lastiğin önünde ve arkasında lastiğe zarar verecek veya lastiğin zarar vereceği cisim varmı kontrol edilir.

D ) Lastiğin sırt genişliğine

Karbüratör aşağıdaki parçalardan hangisinin üzerindedir?

A ) Emme manifoldu

B ) Eksoz manifoldu

C ) Yakıt deposu

D ) Radyatör

Önünüzdeki bir aracı sollayıp geçmek istediğinizde aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundasınız?

A ) Arkadan gelen araç varsa, ikaz edip onu yavaşlatmak

B ) Arkadan gelen aracın hızına göre yavaşlatma işaretini önceden vermek

C ) Arkadan gelen aracın beni geçmeye başlamamış olmasına dikkat etmek

D ) Arkadan hiçbir aracın gelmemesine, yolun tamamen boş olmasına dikkat etmek
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
  
7) 
  
8) 
  
9) 
  
10) 
  
11) 
  
12) 
  
13) 
  
14) 
  
15) 
  
16) 
  
17) 
  
18) 
  
19) 
  
20) 
  
21) 
  
22) 
  
23) 
  
24) 
  
25) 
  
26) 
  
27) 
  
28) 
  
29) 
  
30) 
  
31) 
  
32) 
  
33) 
  
34) 
  
35) 
  
36) 
  
37) 
  
38) 
  
39) 
  
40) 
  
41) 
  
42) 
  
43) 
  
44) 
  
45) 
  
46) 
  
47) 
  
48) 
  
49) 
  
50) 
  
Kurs Taksidinizi Kredi Kartı ile Hemen Ödemek İster misiniz ?