0212 613 53 03 Yenidoğan, Abdi İpekçi Cd. No:55 D:5, 34040 Bayrampaşa/İstanbul 09:00 – 18:00
IMG-LOGO
Soru : 1 / 24
Soru Türü
Kalan Süre : 55:44

Aşağıdakilerden hangisi aşırı kanama sonucu şoka girmekte olanlar için alınabilecek ilk yardım önlemlerindendir?

A ) Hastanın kendine gelmesi için yüzüne tokat vurulur

B ) Kanama durdurulur ve yüz üstü yatar pozisyona alınır.

C ) Hastanın kanaması durdurulur ve vücut sıcaklığı düşürülür

D ) Kanama durdurulur ve şok pozisyonuna alınır

Aşağıdakilerden hangisi şoka karşı alınacak önlemlerdendir?

A ) Hasta şok pozisyonuna alınır

B ) Hasta derhal uyutulur

C ) Hastanın vücut sıcaklığı düşürülür

D ) Hastaya antibiyotik verilir

Şok pozisyonunda hastanın ayakların yukarıya kaldırmanın yararı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Beyne kan gitmesine yardımcı olmak

B ) Vücut sıcaklığının artmasına yardımcı olmak

C ) Solunumun düzelmesine yardımcı olmak

D ) Sindirimin düzenli çalışmasını sağlamak

Bayılma nedir?

A ) Geçici olarak kendinden geçmedir

B ) Solunumda sayı olarak düşmedir

C ) Vücutta su kaybıdır

D ) Nabız atımının durmasıdır

Aşağıdakilerden hangisi bayılmanın belirtilerindendir?

A ) Solunum sayısında azalma

B ) Nabız atımının kolay hissedilmesi

C ) Aşırı hareketlenme

D ) Kendinden geçme

Bayılmada ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?

A ) Şok pozisyonuna alınır

B ) Vücut sıcaklığı korunur

C ) Oturtulur

D ) Duyu organları dikkatle uyarılır

Bayılanlara aşağıdakilerden hangisini uygulamak daha doğrudur?

A ) Duyu organlarını uyarmak

B ) Suni solunum yapmak

C ) Kalp masajı yapmak

D ) Hiçbir şey yapmadan hastaneye götürmek

Bayılan kişi kendine geldikten sonra yapılacak uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Yeterli süre dinlenmesi sağlanır

B ) Hemen hastaneye kaldırılır

C ) Hemen ayağa kaldırılır

D ) Suni solunum yapılır

Bayılma ile şokun ilk yardımında her ikisinde de yapılan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Vücut sıcaklığı düşürülür

B ) Kalp masalı uygulanır

C ) Suni solunum yaptırılır

D ) Şok pozisyonuna alınır

Şokta zamanla oluştuğu halde, bayılmada aniden meydana gelen bulgu aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Bilinç kaybı

B ) Aşırı terleme

C ) Vücut sıcaklığında düşme

D ) Ciltte sararma, solma

Bayılan kişiye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A ) Kalp masajı yapılır

B ) Kalp masajı yapılır

C ) Duyu organları uyarılır

D ) Vücut sıcaklığı düşürülür

Bayılma sırasında aşağıdaki sistemlerden hangisinin faaliyeti durur?

A ) Hareket

B ) Solunum

C ) Dolaşım

D ) Sindirim

Aşağıdakilerden hangisi şok sonucu olan ölümün sebeplerindendir?

A ) Sindirimdeki yetersizlik sonucu organ ve dokuların beslenememesi

B ) Dolaşımındaki yetersizlik sonucu organ ve dokulara kan gitmemesi

C ) Solunum sayısındaki yetersizlik sonucu organ ve dokulara hava gitmemesi

D ) Sinir sistemindeki faaliyet artışı sonucu organ ve dokulardaki faaliyetin azalması

Aşağıdakilerden hangisi bir trafik kazası sonucu görülen şok belirtilerindendir?

A ) Vücut sıcaklığının yükselmesi

B ) Solunum sayısında azalma

C ) Nabız atımında sayı olarak azalma

D ) Vücut sıcaklığında, azalma

Aşağıdakilerden hangisi şokun kısa tanımıdır?

A ) Solunumun aniden derinleşmesi

B ) Hayati faaliyetlerin zayıflaması

C ) Deride kızarıklık

D ) Aşırı duyarlılık

Aşağıdakilerden hangisi bayılmanın belirtilerindendir?

A ) Solunum derin olması

B ) Deride kuruluk

C ) Aşırı hareketlenme

D ) Yüzün sararması

Aşağıdakilerden hangisi bayılma belirtilerinden değildir?

A ) Ani bilinç kaybı

B ) Kasların gevşemesi

C ) Yüzün kızarması

D ) Soğuk terleme

Bayılan kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?

A ) Temiz hava almasını sağlamak

B ) Temiz hava almasını sağlamak

C ) Soğuk içecekler içirmek

D ) Duyu organlarını dikkatlice uyarmak

Çeşitli sebeplere bağlı olarak kan dolaşımının giderek azalması ve kaybolması aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

A ) Koma

B ) Bayılma

C ) Şok

D ) Hastalık

Aşırı kanama sonucu oluşan şok, en çok hangi sistemin yetersizliğini ortaya çıkarır?

A ) Sinir sistemi

B ) Hareket sistemi

C ) Sindirim sistemi

D ) Dolaşım sistemi

Aşağıdakilerden hangisi daha çok şoka neden olur?

A ) Alkol almak

B ) Fazla uyumak

C ) Aşırı kanama

D ) Aşırı gürültüye maruz kalmak

Aşağıdakilerden hangisi “şok”un karşılığıdır?

A ) Solunumun derinleşmesi

B ) Aşırı duyarlılık

C ) İşitme güçlüğü

D ) Hayati faaliyetlerin zayıflaması

Kazazedenin çevreyle bağlantısının tamamen kesildiği uyaranlara bile cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?

A ) Koma

B ) Şok

C ) Zehirlenme

D ) Halsizlik

Aşağıdakilerden hangisi koma halinin nedenlerinden değildir?

A ) Kafa yaralanmaları

B ) Kaburga çatlakları

C ) Beyin zarı iltihabı (menenjit)

D ) Zehirlenmeler
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
  
7) 
  
8) 
  
9) 
  
10) 
  
11) 
  
12) 
  
13) 
  
14) 
  
15) 
  
16) 
  
17) 
  
18) 
  
19) 
  
20) 
  
21) 
  
22) 
  
23) 
  
24) 
  
Kurs Taksidinizi Kredi Kartı ile Hemen Ödemek İster misiniz ?