0212 613 53 03 Yenidoğan, Abdi İpekçi Cd. No:55 D:5, 34040 Bayrampaşa/İstanbul 09:00 – 18:00
IMG-LOGO
Soru : 1 / 30
Soru Türü
Kalan Süre : 55:44

İki yönlü trafiğin cereyan ettiği yollarda karşı yönden gelen araçların hareketini zorlaştıran bir durum varsa, geçişi kolaylaştırmak için aşağıdaki kurallardan hangisine uyulması zorunludur?

A ) Hızı arttırıp hareketi kolaylaştıran engeli aşmak

B ) Karşı yönden gelen aracın sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmak

C ) Karşı yönden gelen araç sürücüsünü ikaz ederek durdurmak

D ) Sağa yanaşıp yer açmak gerekirse durmak

Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hallerinde çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak için inen araç sürücüleri nasıl hareket etmek zorundadırlar?

A ) Varsa sığınma cebine girmek, sığınma cebi yoksa sağa yanaşıp durmak suretiyle yol vermek

B ) Çıkan aracın sürücüsünü etkili şekilde ikaz ederek yavaşlamasını sağlamak

C ) Çıkan aracın mümkün olmuyor ise geri gitmesini sağlamak

D ) Çıkan araç için geçişin güçlenmesi halinde durmasını sağlamak

Bir otomobil ile bir kamyonun emniyetle geçemeyeceği kadar dar olan yol kesiminde karşılaşmaları halinde aksine bir işaret yoksa hangisi diğerine geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır?

A ) Kamyon sürücüsü otomobile

B ) Otomobil sürücüsü kamyona

C ) Şeridi daralmış olan diğerine

D ) Sürücüler anlaşarak geçerler

Bir kamyonet ile bir lastik tekerlekli traktör emniyetle geçemeyeceği kadar dar olan yolda karşılaşmaları halinde aksine de bir işaret yoksa hangisi diğerine geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır?

A ) Kamyonet sürücüsü traktöre

B ) Lastik, tekerlekli traktör sürücüsü kamyonete

C ) Şeridi daralmış olan diğerine

D ) Sürücüler anlaşarak geçerler

Motorsuz bir taşıt ile motorlu bir aracın emniyetle geçemeyeceği kadar dar olan yolda karşılaşmaları halinde aksine bir işaret yoksa hangisi diğerine geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır?

A ) Motorlu araç sürücüsü motorsuz taşıta

B ) Şeridi daralmış olan diğerine

C ) Sürücüler anlaşarak geçerler

D ) Motorsuz taşıt sürücüsü motorla araca

Bir otobüs ile bir kamyonun emniyetle geçemeyecek kadar dar olan yolda karşılaşmaları halinde aksine de bu işaret yoksa hangisi diğerine geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır?

A ) Sürücüler anlaşarak geçerler

B ) Otobüs sürücüsü kamyona

C ) Kamyon sürücüsü otobüse

D ) Şeridi daralmış olan diğerine

Bir otomobil ile bir otobüsün emniyetle geçemeyecek kadar dar olan yolda karşılaşmaları halinde aksine de bir işaret yoksa hangisi diğerine geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır?

A ) Otobüs sürücüsü otomobile

B ) Otomobil sürücüsü otobüse

C ) Şeridi daralmış olan diğerine

D ) Sürücüler anlaşarak geçerler

Bir otobüs ile bir arazi taşıtının emniyetle geçemeyeceği kadar dar olan yolda karşılaşması halinde aksine de bu işaret yoksa hangisi diğerine geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır?

A ) Otobüs sürücüsü arazi taşıtına

B ) Arazi taşıtı otobüse

C ) Şeridi daralmış olan diğerine

D ) Sürücüler anlaşarak geçerler

Bir minibüs ile bir kamyonun emniyet ile geçemeyeceği kadar dar olan yolda karşılaması halinde aksine bir işaret yoksa hangisi diğerine geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır?

A ) Minibüs sürücüsü kamyona

B ) Sürücüler anlaşarak geçerler

C ) Kamyon sürücüsü minibüse

D ) Şeridi daralmış olan diğerine


Şekildeki durum için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Dar yoldan önce 1 nolu araç geçmelidir

B ) 1 nolu araç 2 numaralı araca yol vermelidir

C ) 1 nolu araç sürücüsü 2 nolu araç sürücüsünü

D ) 2 nolu araç sürücüsü 1 nolu araç sürücüsünü, ikaz ederek durdurmalıdır

Bir kamyon ile bir lastik tekerlekli traktörün emniyetle geçemeyeceği kadar dar olan yolda karşılaşması halinde aksine de bir işaret yoksa hangisi diğerine geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır?

A ) Şeridi daralmış olan diğerine

B ) Sürücüler anlaşarak geçerler

C ) Kamyon sürücüsü traktöre

D ) Lastik tekerlekli traktör sürücüsü kamyona

Bir kamyon ile bir kamyonetin emniyetle geçemeyeceği kadar dar olan yolda karşılaşmaları halinde aksine bir işaret de yoksa hangisi diğerine geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır?

A ) Kamyon sürücüsü kamyonete

B ) Kamyonet sürücüsü kamyona

C ) Şeridi daralmış olan diğerine

D ) Sürücüler anlaşarak geçerler.

Eğimli yolda seyreden sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

A ) Çıkışta kullanacakları vitesle inmeleri

B ) Küçük vites ve düşük hızla inmeleri

C ) Motorun çalışmasını durdurup vitesi boşa alarak araç sürmeleri

D ) Eğimli yolda hız azaltmak için fren yapmaları

Görev sırasında belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla trafik ve kısıtlama ve yasaklamalarına bağlı olmamalarına ne denir?

A ) Geçiş hakkı

B ) Geçiş kolaylığı

C ) Geçiş üstünlüğü

D ) Geçiş önceliği

Aşağıdaki araçlardan hangisi geçiş üstünlüğüne sahip değildir?

A ) Yaralı veya acil hasta taşıyan cankurtaran araçları

B ) Sahil güvenliğini koruma ve kollama araçları

C ) Sanık veya suçluları takip eden güvenlik ve asayiş için olay yerine giden araçlar

D ) Sadece alarm sırasında olmak üzere sivil savunma hizmetlerinde görevli araçlar

Aşağıdaki araçlardan hangisi geçiş üstünlüğüne sahiptir?

A ) PTT araçları

B ) Askeri araçlar

C ) Gümrük muhafaza araçları

D ) İtfaiye araçları

Geçiş üstünlüğüne sahip araçlarını kullanan sürücülerin görev hali dışında geçiş üstünlüğü hakkını ve işaretlerini kullanmaları konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Hiçbir halde kullanamaz

B ) Trafik kazası olması halinde kullanamaz

C ) Trafiğin sıkışıp tıkanması halinde kullanamaz

D ) Yolda bir arıza olması halinde kullanamaz

Geçiş Üstünlüğüne sahip araçların geçiş üstünlüğü hakkını kullanma şartı aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Bu araçları kullanan sürücülerin gerekli görmesi şartıyla

B ) Bu araçların işletilmesinde zorunlu olan görevlilerden istemesi şartıyla

C ) Bu araçların görevli olması sesli ve ışıklı işaretlerinin bir arada kullanılması şartıyla

D ) Trafiğin tıkanıp durması ve bu araçların bir an önce yererine gitmesi şartıyla

Geçiş üstünlüğüne sahip bir aracın duyulur ve görülür işaretini alan sürücüler nasıl hareket etmek zorundadırlar?

A ) a) Araçlarını olduğu yerde durdurmak ve bu araçların geçmelerini beklemek

B ) Sağa ve sola dönmek suretiyle yolu terk etmek ve bu araçların geçmesini beklemek

C ) Mümkün ise geriye dönmek suretiyle bu araçların geçmesini beklemek

D ) Taşıt yolunda yer açmak gerekirse durup bu araçların geçmesini beklemek

Geçiş Üstünlüğüne sahip olan araçların birbiriyle karşılaşmaları halinde geçiş üstünlüğü hakkını ve kavşaklarda geçiş hakkını hangi sıraya göre kullanırlar?

A ) İtfaiye -zabıta-trafik-sivil savunma-koruyan ve korunan araçlar

B ) Trafik -zabıta-itfaiye-cankurtaranı-sivil savunma koruyan ve korunan araçlar

C ) Cankurtaran-itfaiye-zabıta-trafik-sivil savunma- koruyan ve korunan araçlar

D ) Koruyan ve korunan-sivil savunma-trafik-itfaiye- cankurtaran araçlar

Aşağıda belirtilen araçlardan hangileri geçiş üstünlüğüne sahiptir?

A ) Özel izinle kara yoluna çıkan araçlara eskortluk eden araçlar

B ) Yaralı veya acil hastaları taşıyan özel amaçlı araçlar

C ) Acele posta servisi yapan PTT araçları

D ) Sahil muhafaza ve gümrük muhafaza araçları

Cankurtaran dışında yaralı veya acil hasta taşıyan ve geçiş üstünlüğüne sahip oldukları ayırım işaretleriyle belirlenmemiş olan araçları kullanan sürücüler geçiş üstünlüğü hakkını nasıl kullanabilirler?

A ) Araçlarına seyyar tepe lambası taktırmak suretiyle

B ) Araçlarına seyyar siren cihazı taktırmak suretiyle

C ) Ses cihazlarının ve ışıklı işaretlerini kullanmak el kol işareti vermek suretiyle

D ) Araçlarında bir gözcü bulundurmak ve diğer sürücüleri durdurmak suretiyle

Mavi renkli tepe lambası bulunan geçiş üstünlüğüne sahip araçlar aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A ) Cankurtaran, zabıta ve trafik hizmetlerine ait araçlar

B ) Sivil savunma hizmetlerine ait araçlar

C ) İtfaiye hizmetlerine ait araçlar

D ) İtfaiye ve sivil savunma hizmetleri ait araçlar

Kırmızı renkli tepe lambası aşağıdaki araçlardan hangilerinde bulunur?

A ) Koruyan ve korunan araçlarda

B ) Cankurtaran ve trafik hizmetlerine ait araçlardan

C ) İtfaiye ve sivil savunma hizmetlerine ait araçlarda

D ) Gabari ölçülerini aşan araçlarla bunlara eskortluk edenlerde

Sarı renkli tepe lambası aşağıdaki araçlardan hangisinde bulunur?

A ) Koruma ile ilgili zabıta araçlarında

B ) İtfaiye ve cankurtaran araçlarında

C ) Sivil savunma hizmetlerine ait araçlarda

D ) Kurtarıcı araçlarla özel izinle karayoluna çıkan araçlarda

Sarı renkli tepe lambalarının bazı araçlara takılmasının amacı nedir?

A ) Gerektiğinde geçiş üstünlüğü hakkının kullanmalarını sağlamak

B ) Bu araçların kendilerini belli etmelerini ve karayolunu kullananlarının uyarılmasını sağlamak

C ) Karayolunda bakım ve onarım çalışmaları yapıldığını bildirmek

D ) Trafikte yoğunlaşma, tıkanma ve sıkışmaların olduğunu bildirmek

Geçiş üstünlüğüne sahip araçları kullanan sürücülerin dikkat etmek zorunda oldukları hususlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Trafik kısıtlama ve yasaklarına uymak

B ) Araçlarını her bakımdan güvenli durumda bulundurmak

C ) Hız sınırlarına yasak ve tahditlere uymak

D ) Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak

Aşağıdaki araçlardan hangisi geçiş üstünlüğüne sahiptir?

A ) P.T.T. araçları

B ) Zabıta araçları

C ) İş makineleri

D ) Gümrük ve muhafaza araçları

Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğü hakkının kullanılmasının koşullarından değildir?

A ) Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak

B ) E sınıfı sürücü belgesi olmak

C ) Geçiş üstünlüğü hakkına sahip olmak

D ) Görevli olmak

Geçiş üstünlüğüne sahip araçların sesli veya ışıklı işaretlerini alan sürücüler ne yapmalıdır?

A ) Araçlarını olduğu yerde durdurmalıdır

B ) Mümkünse geriye dönmelidir

C ) Taşıt yolunda yer açmalıdır

D ) Aracını hızlandırarak seyretmelidir
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
  
7) 
  
8) 
  
9) 
  
10) 
  
11) 
  
12) 
  
13) 
  
14) 
  
15) 
  
16) 
  
17) 
  
18) 
  
19) 
  
20) 
  
21) 
  
22) 
  
23) 
  
24) 
  
25) 
  
26) 
  
27) 
  
28) 
  
29) 
  
30) 
  
Kurs Taksidinizi Kredi Kartı ile Hemen Ödemek İster misiniz ?