0212 613 53 03 Yenidoğan, Abdi İpekçi Cd. No:55 D:5, 34040 Bayrampaşa/İstanbul 09:00 – 18:00
IMG-LOGO
Soru : 1 / 39
Soru Türü
Kalan Süre : 55:44

Acil yardım haberleşmesinde 112 ye bilgi verirken aşağıdaki işlemlerden hangisi gereksizdir?

A ) Olay yerinin tam adresi

B ) Yolun asfalt veya stabilize olduğunun belirtilmesi

C ) 112’deki görevlinin telefonu kapatmasının beklenmesi

D ) Yaralı sayısının belirtilmesi

Bir kazayı Hızır Acil servise haber vermek için hangi numarayı ararsınız?

A ) 112

B ) 154

C ) 155

D ) 184

Acil yardım haberleşmesinde bilgi verirken aşağıdakilerden hangisinin bildirilmesi gereksizdir?

A ) Yaralı sayısının

B ) Olay yerinin tam adresinin

C ) Araçların hasar durumunun

D ) Araçların hasar durumunun

Yurdumuzda Hızır Acil Servis hizmetlerinin telefon numarası aşağıdakilerden hangisidir?

A ) 118

B ) 121

C ) 155

D ) 112

Kaza yeri acil yardım haberleşmesi yapılırken aşağıdakilerden hangisi ilk önce bildirilir?

A ) Otoların hasar durumu

B ) Yaralıların durum ve sayısı

C ) Ölülerin durumu ve sayısı

D ) Kazanın oluş şekli

Acil yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?

A ) Kısa, öz, anlaşılır

B ) Yazılı

C ) Ayrıntılı, açıkça

D ) Şifreli

Kaza yerine, yalnız başına ulaşan diğer bir aracın sürücüsü haberleşmeyi ne zaman yerine getirmelidir?

A ) Yaralıların ölmesini engelleyecek önlemler aldıktan sonra

B ) Olay yerinde gerekli tedaviler yapıldıktan sonra.

C ) Hiçbir şey yapmadan hemen.

D ) Haberleşme ile zaman kaybetmeden yaralı hemen sevk edilir

Aşağıdaki kazazedelerin hangisine yardım çağırma işlemi ile vakit kaybetmeden en hızlı şekilde suni solunum ve kalp masajı yapılmaya başlanmalıdır?

A ) 2 yaşında boğulma vakası

B ) 12 yaşında trafik kazası vakası

C ) 22 yaşında balkondan düşme vakası

D ) 72 yaşında kalp krizi vakası

Kaza yerinden acil yardım haberleşmesi yapılırken aşağıdakilerden hangisi ilk olarak bildirilir?

A ) Kazanın oluş şekli ve yol durumu

B ) Yaralıların durumu ve sayısı

C ) Otoların hasar durumu

D ) Arayan kişinin (kurtarıcı) kim olduğu

Bir kazazedenin, ambulansa hangi şekilde bindirmesi doğrudur?

A ) Sedyeye oturtulmuş olarak

B ) Boyunluk takılmış ve sedyeye yatırılmış olarak

C ) Ambulansa kadar yürütülerek

D ) El ve ayaklarından tutularak

Aşağıdakilerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır?

A ) Ağır kanaması olan

B ) Ölmüş olan

C ) Ayağında kırık olan

D ) Orta derecede ezik yarası olan

Hangi durumdaki kazazede sağlık kuruluşuna taşınmada 1 derecede önceliklidir?

A ) Kolunda açık kırık olan

B ) 3.Derece yanığı olan

C ) Solunum zorluğu çeken

D ) Turnike uygulanan

Aşağıdakilerden hangisi yan yatış pozisyonuna alınabilir?

A ) Besinden zehirlenenler

B ) Ayak kemiği kırık olanlar

C ) Açık karın yarası olanlar

D ) Göğüs kemiği kırık olanlar

Hangi durumdaki kazazedenin sedyesiz ve oturtularak taşınmasında tehlike yoktur?

A ) Kol kemiği kırık olan

B ) Açık karın yaralanması olan

C ) Kalça kemiği kırık olan

D ) Bacak kemiği kırık olan

Çok sayıda yaralının olduğu kazada en son taşınması gereken kazazedeler aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Solunum yolu zehirlenmesi olanlar

B ) Kanama geçirenler

C ) Kafa yaralanması olanlar

D ) Ayak kemiği kırık olanlar

Hangi vakalarda kazazedeler iki kişi ile sedyesiz taşınabilir?

A ) Bacak yaralanma ve kırıklarında

B ) Kol yaralanma ve kırıklarında

C ) Solunum yolu zehirlenmelerinde

D ) Boyun yaralanma ve kırıklarında

Trafik kazası geçirerek bel omuru hasar gören yaralı nasıl sevk edilir?

A ) Derhal bir otomobilin içine konarak.

B ) Kesinlikle bir sedye temin edilerek.

C ) Motosikletin üzerine oturtularak.

D ) Olay yerine hekimin gelmesi beklenir

Taşınmada yaralılar için sedye kullanımı konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Kolu kırılanları yatırarak taşımak için tercih edilir

B ) Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir

C ) Sadece zehirlenme vakalarının taşınmasında gerekir

D ) Yaralıların taşınmasında sedye kullanılması gerekmez

Merdivenden inerken veya çıkarken sedyedeki hastanın taşınma yönü aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A ) İnerken başı aşağıda, çıkarken başı yukarıda

B ) İnerken başı yukarıda, çıkarken başı aşağıda

C ) İnerken ve çıkarken başı aşağıda

D ) İnerken ve çıkarken başı yukarıda

Başa alınan bir darbe sonucu kulak veya burundan kar geliyorsa kazazedeye aşağıdakilerden hangi pozisyon verilir?

A ) Oturtularak, burun ve kulağa basınç uygulanır

B ) Yüz üstü yatırılır, buruna basınç yapılır

C ) Kan akan kulak altta kalacak şekilde yan yatırılır

D ) Kan akan kulak üstte kalacak şekilde yan yatırılır

Yaralı bölgenin yerine göre yaralıya aşağıdakilerden hangi pozisyon verdirilir?

A ) Yara kenarları birbirinden ayrılacak şekilde.

B ) Yaralı bölge yanda kalacak şekilde.

C ) Yaralı bölge altta kalacak şekilde.

D ) Yaralı bölge üstte kalacak şekilde.

En az üç ilk yardımcının bulunmadığı kaza yerinde, araçtaki yaralı aşağıdakilerden hangisinde bir kişi tarafından çıkartılabilir?

A ) Araçlarda yangın meydana gelmişse,

B ) Çok sayıda araç birbirine çarpmışsa,

C ) Sürücü koltukla direksiyon arasına sıkışmışsa,

D ) Kazazedenin ön kol yarası almışsa

Zor solunum yapan hasta hangi şekilde taşınır?

A ) Sırt üstü

B ) Yüz üstü

C ) Oturuş

D ) Yan yatış

Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?

A ) Yaralıda baş ağrısı meydana gelmemesine

B ) Yaralıda bilinç kaybı olmamasına

C ) Yaralının omurga ekseni düzlüğünün bozulmamasına

D ) Her zaman önce ayak tarafının çıkarılmasına

Yaralıların taşımasında en çok tercih edilmesi gerekli durum aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Bir kişi ile destek olarak taşıma

B ) ki kişi ile eller üstünde taşıma

C ) Bir kişi ile sırtta taşıma

D ) Sedye ile taşıma

Ayağı kırık olan kazazedeler nasıl taşınmalıdır?

A ) Sedye ile

B ) Bir kişi sırtta

C ) İki kişi ile kucakta

D ) İki kişi ile kucakta

Hangi durumlarda kazazedenin sedyesiz ve oturarak taşınmasında tehlike yoktur?

A ) Bacak kemiği kırıklarında

B ) Kalça kemiği kırıklarında

C ) Kaburga kemiği kırıklarında

D ) Omurga kemiği kırıklarında

Yaralı taşınan sedyenin taşınma yönü nasıl olmalıdır?

A ) Yaralının ayakları önde olacak şekilde

B ) Yaralının baş kısmı önde olacak şekilde

C ) Sedyenin taşınma yönü yaranın çeşidine göre değişir

D ) Sedyenin taşınma yönü yaralının isteğine göre değişir

Cankurtarana bindirilirken yaralının yönü nasıl olmalıdır?

A ) Ayakları önde olacak şekilde

B ) Baş kısmı önde olacak şekilde

C ) Yaralının isteğine göre değişir

D ) Yaranın çeşidine göre değişir

Yaralının boyun hasarı gördüğü şüphesi varsa araçtan çıkarılırken aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A ) Boynuna kask veya diğer kalın malzeme sarılır.

B ) Boynuna atel bağlanır.

C ) Yaralı böyle durumda araçtan çıkarılmaz.

D ) Boynuna bir şey bağlanmadan çıkarılır.

Yaşama şansı az olan yaralılar kaçıncı derecede öncelikli yaralılar sınıfındadır?

A ) Birinci

B ) İkinci

C ) Üçüncü

D ) Dördüncü

Aşağıdakilerin hangisinde yaralılar sırt üstü yatar pozisyona alınırlar?

A ) Omurga kırıkları ve yaralanmalarında.

B ) Göğüs kemiği kapalı kırıklarında.

C ) Kaburga kemiği kırıklarında.

D ) Kol kemiği kırıklarında.

Hasta kusuyorsa aşandakilerden hangi pozisyona alınır?

A ) Yüz üstü yatış

B ) Sırt üstü yatış

C ) Oturuş

D ) Yan yatış

Aşağıdakilerden hangisi yan yatış pozisyonuna alınır?

A ) Egzoz gazı ile zehirlenenler

B ) Bacak kemiği kırık olanlar

C ) Kaburga kemiği kırıklarında

D ) Kol kemiği kırıklarında

Kaza yerinde aşağıdakilerden hangisi önce taşınmalıdır?

A ) Bel omuru kırığı olanlar

B ) Geniş yanığı olanlar

C ) Şoka girmekte olanlar

D ) Kalbi yirmi dakika önce durmuş olanlar

Kaza yerinde aşağıdakilerden hangisi önce taşınmalıdır?

A ) Solunum zorluğu çekenler.

B ) Ölmüş olanlar

C ) Ayak kırığı olanlar.

D ) Karın bölgesi yarası

Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken hastalar aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Açık veya kapalı göğüs yarası olanlar

B ) Aşırı derecede geniş yanık yarası olanlar

C ) Burkulma ve çıkık gibi durumları olanlar

D ) Ağır kanamalı yarası olanlar

Aşağıdakilerin hangisinde yaralılar oturuş pozisyona alınırlar?

A ) Başa darbe sonucu, kulaktan kanaması olanlar

B ) Solunum yolu zehirlenmesi olanlar

C ) Kusan hastalar

D ) Göğüs yarası olanlar

Yurdumuzda Hızır Acil Servis hizmetlerinin telefon numarası aşağıdakilerden hangisidir?

A ) 118

B ) 121

C ) 155

D ) 112
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
  
7) 
  
8) 
  
9) 
  
10) 
  
11) 
  
12) 
  
13) 
  
14) 
  
15) 
  
16) 
  
17) 
  
18) 
  
19) 
  
20) 
  
21) 
  
22) 
  
23) 
  
24) 
  
25) 
  
26) 
  
27) 
  
28) 
  
29) 
  
30) 
  
31) 
  
32) 
  
33) 
  
34) 
  
35) 
  
36) 
  
37) 
  
38) 
  
39) 
  
Kurs Taksidinizi Kredi Kartı ile Hemen Ödemek İster misiniz ?