0212 613 53 03 Yenidoğan, Abdi İpekçi Cd. No:55 D:5, 34040 Bayrampaşa/İstanbul 09:00 – 18:00
IMG-LOGO
Soru : 1 / 50
Soru Türü
Kalan Süre : 55:44

Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye Heimlich Manevrası uygulanır?

A ) Kan şekeri düştüğünde

B ) Tam tıkanma yaşadığında

C ) Kanaması olduğunda

D ) Kalbi durduğunda

Farların bakımı yapılırken aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A ) Far ampulleri daha güçlü ampullerle değiştirilir

B ) Far ayarı yapılır

C ) Far ampulleri hidrolik yağı ile temizlenir

D ) Far ampulleri yağlanır

Aşağıdakilerden hangisi atıkların çevreye verdiği zararlardan değildir?

A ) Hastalık bulaştıran zararlıların üremesine sebep olması

B ) Çirkin görünüm arz etmesi

C ) Atıkların toplanıp işlenerek tekrar kullanılabilmesi

D ) Pis koku yayması

Akümülatörün kendiliğinden boşalmasının (deşarj olmasının) sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Akümülatörün üst kısmında pislikler birikmiştir

B ) Akümülatörün kutup başları gevşektir

C ) Akümülatörün kutup başları oksitlidir

D ) Akümülatörün kutup başları sıkıdır

Kimyasal madde yanıklarına karşı, olay yerinde alınacak önlem aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Yanık yer bol su ile yıkanır.

B ) Yanık yere yara merhemi sürülür.

C ) Yanık yere temas eden maddenin karşıtı madde dökülür

D ) Hiçbir uygulama yapmadan sağlık kuruluşuna sevk edilir

Aşağıdakilerden hangisi bayılmanın belirtilerindendir?

A ) Solunum derin olması

B ) Deride kuruluk

C ) Aşırı hareketlenme

D ) Yüzün sararması

Lastik değişiminden sonra balans ayarı yapılmaması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A ) Aracın daha fazla yakıt tüketmesine

B ) Frenleme performansının artmasına

C ) Lastik basıncının kendi kendine azalmasına

D ) Belirli bir hızdan sonra direksiyonun titremesine

Motor bloğunda su kanallarında çok miktarda paslanma ve kireçlenme olmuşsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A ) Motor yağ yakar

B ) Motor zengin karışımla çalışır

C ) Motor çalışmaz

D ) Motor fazla ısınır


Şekildeki trafik işaret levhası neyi bildirir?

A ) Kontrollü bir kavşağa yaklaşıldığını

B ) Kontrolsüz bir kavşağa yaklaşıldığını

C ) Dönel kavşağa yaklaşıldığını

D ) Ana yol-Tali yol kavşağına yaklaşıldığını

Burkulmalar nerelerde meydana gelir?

A ) Hareketli eklem bölgelerinde

B ) Hareketsiz eklem bölgelerinde

C ) Kemiklerin eklem bölgelerinde

D ) Derinin iç kısmında

Bayılan kişi kendine geldikten sonra yapılacak uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Yeterli süre dinlenmesi sağlanır

B ) Hemen hastaneye kaldırılır

C ) Hemen ayağa kaldırılır

D ) Suni solunum yapılır

Hangisi Karayolu Taşıma Kanununun kapsamı dışında- dır?

A ) Nakliyat ambarı ve kargo işletmecileri

B ) Yolcu terminalleri

C ) Taşıma işleri komisyoncuları

D ) Resmi taşıtlar

Aşağıdakilerden hangisi vücudumuzun sistemlerinden biridir?

A ) Mide

B ) Sindirim

C ) Kalp

D ) Beyin

Aşağıdakilerden hangisine “H” sınıfı sürücü belgesi verilmez?

A ) İşitme özürlü olanlara

B ) Tek ayağı olmayanlara

C ) İki ayağı olmayanlara

D ) Tek eli olmayanlara

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahipleri, taşıtlarında kaç adet boyun korse- si bulundurmak zorundadır?

A ) Araçta bulunan her koltuk için bir adet

B ) Her 8 koltuk için en az 1 adet

C ) Her 14 koltuk için en az 1 adet

D ) Her 20 koltuk için en az 1 adet

Aşağıdakilerden hangisi motorun parçalarındandır?

A ) Sekman

B ) Diferansiyel kapağı

C ) Amortisör

D ) Jant

Taşıt yolunun yalnız bir yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı karayoluna ne denir?

A ) Tek yönlü karayolu

B ) İki yünlü karayolu

C ) Çok yönlü karayolu

D ) Çok şeritli karayolu

Aşağıdakilerden hangisi şehirlerarası karayollarının yapım ve bakımından sorumludur?

A ) Karayolları Genel Müdürlüğü

B ) Yapı İşleri Genel Müdürlüğü

C ) Çevre Koruma Genel Müdürlüğü

D ) Emniyet Genel Müdürlüğü

Sürücüler, yolcu indirip bindirirken aşağıdaki kurallar- dan hangisine uymak zorundadırlar?

A ) Yolcuları soldan indirip bindirmek

B ) Kapıların kapanmasını beklemeden hareket etmek

C ) Yol ve trafik müsait ise aracın her iki tarafından yolcu indirip bindirmek

D ) Yolcuları sağdan indirip bindirmek

Zehirlenmelerde ilk yardım olarak yoğurt verilmesi konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Egzoz gazı zehirlenmelerinde verilir.

B ) İlaç zehirlenmelerinde verilir.

C ) Kimyasal madde ile zehirlenenlere verilir.

D ) Zehirlenmelerde hastaya yoğurt yedirmenin yararı yoktur.

Marş yapıldığında aracın motoru rahat dönüyor fakat çalışmıyorsa aşağıdakilerden hangisi arızalıdır?

A ) Yağlama sistemi

B ) Şarj sistemi

C ) Ateşleme sistemi

D ) Marş sistemi

Trafik kazalarına en çok sebep olan aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Yayalar

B ) Yolcular

C ) Sürücüler

D ) Trafik görevlileri

Yapım ve bakımından sorumlu olduğu şehirlerarası karayollarında, can ve mal güvenliği için gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak önlemleri almakla görevli olan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü

B ) Belediyelerin Yol Şube Müdürlüğü veya Daire Başkanlıkları

C ) Karayolları Genel Müdürlüğü

D ) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?

A )

B )

C )

D )

Aşağıdaki teçhizatın tamamını bulundurması zorunlu olmayan motorlu taşıt hangisidir? • İlk yardım çantası , • Reflektör • Yangın söndürme cihazı

A ) Otobüs

B ) Kamyon

C ) Kamyonet

D ) Lastik tekerlekli traktör

Burkulma bölgesinde şişmeyi önlemek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur?

A ) Kalp seviyesinden yukarıda ve sıcak tutulur

B ) Kalp seviyesinden aşağıda ve sıcak tutulur

C ) Kalp seviyesinden yukarıda ve soğuk tutulur

D ) Kalp seviyesinden aşağıya sallanır ve soğuk tutulur

hangisi aktarma organının bir elemanıdır?

A ) Pistonlar

B ) Supaplar

C ) Vites kutusu

D ) Rotlar

Motorun hararet yapmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Motorda termostat yoktur

B ) Termostat arızalıdır

C ) Vantilatör kayışı sıkıdır

D ) Hararet (ısı) müşiri arızadır

Motor çalıştığı sürece aracın elektrik ihtiyacını karşılayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Marş sistemi

B ) Şarj sistemi

C ) Yakıt sistemi

D ) Soğutma sistemi

Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü olma özelliği taşımayan sürücülerin özelliklerindendir?

A ) Öfkeli olmak

B ) Sabırlı davranmak

C ) Başarılı iletişim kurmak

D ) Kural ihlalinden kaçınmak

Bir yöndeki trafiğe ait taşıt yolunun, bir ayırıcı ile belirli şekilde diğer taşıt yolundan ayrılmasıyla meydana gelen karayoluna ne denir?

A ) Tek yönlü karayolu

B ) İki yönlü karayolu

C ) Çok yönlü karayolu

D ) Bölünmüş karayolu

Bir kavşak yakınında karayolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, kavşak alanı dışında kalan ve tek yönlü trafiğe ayrılmış olan karayoluna ne denir?

A ) Tali yol

B ) Bağlantı yolu

C ) Geçiş yolu

D ) Servis yolu

Olay ya da kaza, mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telefon veya diğer kişiler aracılığıyla gerekli yardım kuruluşlarına haber verilmelidir. Türkiye’de ilk yardım gerektiren her durumda, telefon iletişimleri 112 acil telefon numarası üzerinden gerçekleştirilir. Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?

A ) Bildirme

B ) Koruma

C ) Kurtarma

D ) Tedavi etme

Aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisine sahip olan sü- rücüler kaza yapmada daha yüksek risk taşır?

A ) Başkalarının haklarına saygılı

B ) Kolay sakinleşebilen

C ) Sabırsız ve hırslı,

D ) Çabuk öfkelenmeyen

Jigle devresi aşağıdaki parçalardan hangisinde bulunur?

A ) Radyatörde

B ) Karbüratörde

C ) Vites kutusunda

D ) Diferansiyelde

Aracın kampanaları el ile kontrol edildiğinde aşırı ısınmışsa bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Diferansiyel ayarları bozuktur

B ) Fren ayarları bozuktur

C ) Vites kutusu ayarı bozuktur

D ) Motor ayarları bozuktur

Hangi taşıma, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsa- mı dışındadır?

A ) Yolcu taşımaları

B ) Her türlü ticari taşımalar

C ) Üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar

D ) Eşya taşımaları

Debriyaj balatasının sıyrılarak aşınmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Aracı hızlı kullanmak

B ) Ani ve sert kalkış yapmak

C ) Aracı yavaş kullanmak

D ) Yağ seviyesini kontrol etmemek

Motorsuz bir taşıt ile motorlu bir aracın emniyetle geçemeyeceği kadar dar olan yolda karşılaşmaları halinde aksine bir işaret yoksa hangisi diğerine geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır?

A ) Motorlu araç sürücüsü motorsuz taşıta

B ) Şeridi daralmış olan diğerine

C ) Sürücüler anlaşarak geçerler

D ) Motorsuz taşıt sürücüsü motorla araca

Aşağıdakilerden hangisi yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir?

A ) Kırmızı ile birlikte yanan sarı ışık

B ) Aralıklı yanan sarı ışık

C ) Kırmızı ışık

D ) Yeşilden sonra yanan sarı ışık

Platin ile tevzi makarası aşağıdakilerden hangisinin parçasıdır?

A ) Karbüratör

B ) Distribütör

C ) Endüksiyon bobini

D ) Konjektör

Araç üzerinde kısa devreden doğacak yangın durumunda nasıl davranılır?

A ) Distribütörün kablosu çıkarılır

B ) Marş motoru kablosu çıkarılır

C ) Bataryanın kutup başı çıkarılır

D ) Alternatörün kablosu çıkarılır

Ağızdan ağza suni solunumda vereceğiniz hava basıncının yeterliliğini nasıl anlarız?

A ) Nabız sayısının artmasından

B ) Göğsünün yükselmesinden

C ) Kalp atım sayısının düşmesinden

D ) Kalp atış sayısının artmasından

Araç için gerekli elektriği üreten parça hangisidir?

A ) Marş motoru

B ) Diferansiyel

C ) Debriyaj

D ) Alternatör

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi uzunluk anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

A )

B )

C )

D )

Aksine bir durum yoksa sürücü kırmızı ışıkta ne yapmalıdır?

A ) Aracını durdurmalıdır.

B ) Durmadan geçmelidir.

C ) Gelen araç yoksa dikkatli geçmelidir.

D ) Yayalar geçebileceği için yavaş gitmelidir.

Banket için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A ) Tırmanma şeridi olduğu

B ) Zorunlu hallerde taşıtlarca da kullanılabileceği

C ) Ağır taşıtların kullanımı için ayrıldığı

D ) İki yol arasında ayırıcı olduğu

Aracın soğutma su seviyesi hangi bakımda kontrol edilir?

A ) Günlük

B ) Haftalık

C ) Aylık

D ) Yıllık

Silindir içerisindeki yanmış gazlar aşağıdakilerden hangisiyle dışarı atılır?

A ) Emme manifoldu

B ) ) Eksoz borusu

C ) Radyatör hortumu

D ) Jigle tertibatı

Önünüzdeki aracı sollayıp geçmek istediğinizde, bu aracın hangi yanındaki şeridi kullanmak zorundasınız?

A ) Geçilecek aracın sağındaki şeritten

B ) Geçilecek aracın sağındaki banketten

C ) Geçilecek aracın solundaki şeritten

D ) Şeritlerin müsait olmaması halinde sol banketten
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
  
7) 
  
8) 
  
9) 
  
10) 
  
11) 
  
12) 
  
13) 
  
14) 
  
15) 
  
16) 
  
17) 
  
18) 
  
19) 
  
20) 
  
21) 
  
22) 
  
23) 
  
24) 
  
25) 
  
26) 
  
27) 
  
28) 
  
29) 
  
30) 
  
31) 
  
32) 
  
33) 
  
34) 
  
35) 
  
36) 
  
37) 
  
38) 
  
39) 
  
40) 
  
41) 
  
42) 
  
43) 
  
44) 
  
45) 
  
46) 
  
47) 
  
48) 
  
49) 
  
50) 
  
Kurs Taksidinizi Kredi Kartı ile Hemen Ödemek İster misiniz ?