0212 613 53 03 Yenidoğan, Abdi İpekçi Cd. No:55 D:5, 34040 Bayrampaşa/İstanbul 09:00 – 18:00
IMG-LOGO
Soru : 1 / 50
Soru Türü
Kalan Süre : 55:44

Kalp hangi sistemin merkezidir?

A ) Solunum

B ) Dolaşım

C ) Sindirim

D ) Sinir

Aşağıdakilerden hangisi kalbin faaliyetlerindendir?

A ) Solunumun düzenli olmasının sağlaması

B ) Beyinden gelen uyarıları dolaşım sistemi ile vücuda dağıtması

C ) Vücutta artık maddelerin hücrelerden alınıp boşaltım sistemine taşınmasında rol oynaması

D ) Kirli kanı vücuda verip vücuttan topladığı temiz kanın akciğerde oksijenlenmesine yardımcı olması

Normal dinlenme pozisyonunda olan yetişkin bir insanın kalbinin atım sayısı (nabız) aşağıdakilerden hangisidir?

A ) 10 - 20

B ) 40 - 50

C ) 60 - 80

D ) 100 - 120

Bebeklerin kalp atım sayısına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Büyüklerden fazladır

B ) Büyüklerden azdır

C ) Büyüklerle aynıdır

D ) Zaman zaman değişiklik gösterir

Kalp durması halinde ilk önce etkilenecek olan aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Kan dolaşımı

B ) Soluk alma

C ) Sindirim faaliyeti

D ) Soluk verme

Kalp durmasının belirtilerinden birisi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Vücut sıcaklığının yükselmesi

B ) Göz bebeklerinin küçülmesi

C ) Solunum sayısının artması

D ) Nabzın hissedilmemesi

Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?

A ) Vücut sıcaklığının artması

B ) Göz bebeklerinin küçülmesi

C ) Göz bebeklerinin büyümesi

D ) Göğüs hareketlerinin artması

Yetişkin bir insana kalp masajı uygulama sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) 40 - 60

B ) 60 - 80

C ) 80 -100

D ) 100-120

Kalp masajı ile suni solunumu yalnızca bir ilk yardımcı uygulamak zorunda kalırsa, sırasıyla yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A ) 15 kalp mesajı - 2 suni solunum

B ) 15 suni solunum - 2 kalp masajı

C ) 15 suni solunum - 15 kalp masajı

D ) 2 suni solunum - 2 kalp masajı

Elektrik çarpmasında, kazazede elektrik devresinden çıkarıldıktan sonra, kalp masajı yapılmadan önce uygulanacak işlem aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A ) Bir defa suni solunum yapılır

B ) Kazazedenin karın kısmına bastırılır

C ) Kalp masajı bölgesine bir defa yumruk vurulur

D ) Kazazedenin sırt kısmından bastırılır

Bebeklere kalp masajı dakikada kaç defa yapılmalıdır?

A ) 40

B ) 60

C ) 80

D ) 100

Kalbin durmasından sonra, kalp masajı kaç dakika içinde yapılırsa yararlı olabilir?

A ) 3 - 5

B ) 5 -10

C ) 10 - 20

D ) 20 - 30

Kalp çalışmasının en önemli belirtilerinden olan nabız en kolay nereden hissedilir?

A ) Göğüs

B ) Boyun

C ) Karın

D ) Ayak

Çalışan kalbe masaj yapılması halinde olabilecek en önemli tehlike durumu aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Kalp durabilir

B ) Vücut sıcaklığı düşebilir

C ) Solunum durabilir

D ) Solunum güçleşebilir

Kalp masajı uygulama bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Göğüs kemiğinin alt uç 1/3’lük kısmı

B ) Göğüs kemiğinin üst uç 1/3’lük kısmı

C ) Kaburganın sol alt kısmı

D ) Kaburganın sağ alt kısmı

Kalp masajı yapılacak olan kazazede hangi pozisyonda, nasıl zemine yatırılır?

A ) Yüzüstü, sert bir zemine

B ) Yüzüstü, yumuşak bir zemine

C ) Sırtüstü, sert bir zemine

D ) Sırtüstü, yumuşak bir zemine

ki ilk yardımcı, kalp masajı ile suni solunumu birlikte uygulayacaksa sırasıyla yapılacak işlemler hangi şekilde sürdürülür?

A ) Beş kalp masajı - beş suni solunum

B ) Beş kalp masajı - bir suni solunum

C ) Beş suni solunum - bir kalp mesajı

D ) Bir kalp masajı . bir suni solunum

İnsan vücudunda bulunan kanın vücut ağırlığına oranı kaçtır?

A ) 1/5

B ) 1/8

C ) 1/13

D ) 1/20

Kanama sonucu en az ne kadar kan kaybedilirse hayatı tehlike görülmeye başlar?

A ) % 5

B ) % 10

C ) % 20

D ) % 60

Kendiliğinden meydana gelen burun kanaması olan hastaya pozisyon verilir?

A ) Sırt üstü yatırılır

B ) Yüz üstü yatırılır

C ) Yan yatırılır

D ) Oturtulur

Kendiliğinden burnu kanayan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A ) Yüzü sıcak su ile yıkanır

B ) Saçı çekilerek kafa arkaya eğilir

C ) Yüz ve ense soğuk su ile yıkanır, burun sıkıştırılır

D ) Hiçbir şey yapmadan hekime götürülür

Baş derisinde, kanama noktasına gelen kanı azaltmak bölgeye basınç yapılır?

A ) Şakak kemiği üzerine

B ) Köprücük kemiği arka iç kısmına

C ) Koltuk altına

D ) Enseye

Aşağıdakilerden hangisi geçici ve doğru kanama durdurma yöntemlerindendir?

A ) Kanayan yere tütün basmak

B ) Kanayan yere tentürdiyot dökmek

C ) Kanayan yere parmakla basınç yapmak

D ) Hiçbir şey yapmadan hekimin önlem

Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamasının özelliklerindendir?

A ) Basınçtan yoksun, yavaşça akar

B ) Çok hafif, sızarak akar

C ) Kanın rengi açık kırmızıdır

D ) Kanının rengi koyu kırmızıdır

Kalbe yakın yerdeki bir kanamada kalbin atışına bağlı kesik, kesik fışkırma tarzında görülen kanama çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Lenf kanaması

B ) Kılcal damar kanaması

C ) Toplardamar kanaması

D ) Atardamar kanaması

Aşağıdakilerden hangisi toplardamar kanaması özelliklerindendir?

A ) Basınçla çok hızla akar

B ) Rengi açık kırmızıdır

C ) Rengi koyu kırmızıdır

D ) Normal sızıntı şeklinde akar

Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamasının özelliklerindendir?

A ) Fışkırır tarzda, koyu kırmızı renkte akar

B ) Fışkırır tarzda, açık kırmızı renkte aka

C ) Yavaş, yavaş koyu kırmızı renkte akar

D ) Yavaş, yavaş açık kırmızı renkte akar

Yeni meydana gelen büyük bir dış kanamada ilk önce yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Kanama yerine tentürdiyot dökülür

B ) Kanama yerine pamuk batırılır

C ) Temiz olan el veya parmakla yara yerine basınç uygulanır

D ) Hiçbir şey yapmadan derhal hekime götürülür

Dış kanamada, ilk yapılacak işlem olan yara üzerine parmakla basınç uygulamadaki amacımız aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Damarı sıkıştırarak kanın dışarıya akmasını engellemek

B ) Yaranın mikrop kapmasını engellemek

C ) Yaranın çabuk iyileşmesini sağlamak

D ) Yaralı bölgesinin sıcaklığını korumak

Omuz bölgesindeki büyük bir kanamada kan kaybını azaltmak için basınç uygulanacak nokta aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Boyun yan kısmı

B ) Köprücük kemiği arka iç kısmı

C ) Koltuk altı

D ) Kalbin üst kısmı

Elde veya koldaki büyük bir kanamada, kanama yerine giden kanı azaltmak için basınç uygulanacak doğru nokta aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Boyun yan kısmı

B ) Dirsek dış kısmı

C ) Koltuk altı

D ) Bilek dış kısmı

Ayak veya bacakta kanama bölgesine giden kanı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Karın ön üst kısmı

B ) Dizin ön üst kısmı

C ) Bacak dış kısmı

D ) Kasık iç kısmı

Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmada doğru yöntemdir?

A ) Kanama yerine tentürdiyot dökmek

B ) Kanama yerine tütün veya tuz basmak

C ) Kanama yerini kalp seviyesinden yukarıda tutmak

D ) Kanama yerini kalp seviyesinin altında tutmak

Kanama durdurmadaki basınçlı sargı uygulama yönteminin sağladığı yarar aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Sadece kanayan yerdeki damarın üzerine basınç, yapılmış olur

B ) Kanayan yerden yukarı kan gitmesi engellenmiş olur

C ) Kanayan yerden aşağı kan gitmesi engellenmiş olur

D ) Kanayan yerin sıcaklığını korur

Atardamar kanaması, toplardamar kanamasına göre neden daha tehlikelidir?

A ) Daha fazla kan kaybolduğundan

B ) Daha fazla kan kaybolduğundan

C ) Temiz kan bulundurduğundan

D ) Vücudun her yerinde bulunduğundan

Kanama kontrolünde turnike en fazla kaç saat uygulanabilir?

A ) 1

B ) 2

C ) 4

D ) 8

Kanamalarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Kanın rengi atardamar kanamalarında, toplardamar kanamalarında daha açık renktedir

B ) Üzerine şiddetle bastırmak her türlü kanamayı kontrol altına alır

C ) Turnike uygulaması karın içi kanamalarında güvenle uygulanabilecek bir yöntemdir

D ) Kanayan bölgenin kalp seviyesinin altına indirilmesi kanamayı azaltır

Kanamayı durdurmak için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılmaz?

A ) Kanayan bölgeye baskı uygulamak

B ) Kanayan bölgeyi hafifçe sallamak

C ) Kanayan bölge kol ve bacaklarda ise kalp düzeyinden yukarıya kaldırmak

D ) Turnike uygulamak

Yeni meydana gelen büyük bir dış kanamada kazazedeye ilk önce yapılacak işlem hangisidir?

A ) Kanayan bölge üzerine basınç uygulamak

B ) Kanama yerini sargı bezi ile sarmak

C ) Bol soğuk sıvı içirmek

D ) Kanama bölgesini kalpten aşağı seviyede tutmak

Burun kanamalarında aşağıdakilerden hangisinin uygulanması kanamayı durdurucu etki yapmaz?

A ) Burnu bol soğuk su ile yıkamak

B ) Enseye buz koymak

C ) Her iki burun kanadını hafifçe sıkmak

D ) Boyun damarlarına masaj yapmak

Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan yöntemdir?

A ) Kanayan yeri oksijenli su ile yıkamak

B ) Kanayan yere sıcak uygulama yapmak

C ) Kanayan yeri kalp seviyesinden üstte tutmak

D ) Kanayan bölgeyi yıkayarak pıhtıları temizlemek

Kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik üzerinden boğma uygulanarak kanayan yere kan gitmesinin engellenmesiyle uygulanan kanama durdurma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Basınçlı kan durdurma

B ) Kanamada tespit uygulaması

C ) Atel uygulaması

D ) Turnike uygulaması

Bacakta, turnike uygulama bölgesi neresidir?

A ) Diz ile kalça arası

B ) Diz ile ayak arası

C ) Diz kapağının olduğu bölge

D ) Ayak bileği alt kısmı

Turnike (sıkma bağı) olarak kullanılacak malzeme nasıl olmalıdır?

A ) 5-6 cm enli elastik malzeme

B ) İnce elastik malzeme

C ) Büyük ve kalın bağlama malzemesi

D ) İnce, esneyen sağlam malzeme

Aşağıdakilerden hangisinin turnike uygulama malzemesi olarak kullanılması tercih edilmelidir?

A ) 50 cm uzunluğunda ince kablo

B ) 50 cm uzunluğunda ince kablo

C ) 50 cm uzunluğunda ince iplik

D ) 5-6 cm genişliğinde metal malzeme

Aşağıdakilerden hangisi geçici turnike uygulama malzemesi olarak kullanılır?

A ) Mendil

B ) Kablo

C ) Sicim

D ) Tel

Turnike (sıkma bağı ile kan durdurma) bandı 20 dakikada bir, ne kadar süre ile gevşetilir?

A ) 5 - 10 saniye

B ) 5 - 10 dakika

C ) 5 - 10 dakika

D ) 3 - 5 dakika

Aşağıdakilerden hangisi geçici turnike uygulama malzemesi olarak kullanılır?

A ) İnce hortum

B ) Kablo

C ) Sicim

D ) Kravat

El veya koldaki büyük bir kanamada en etkili geçici kanama durdurma metodu aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Koltuk altında baskı uygulama

B ) Kanayan yere elle veya parmakla bastırmak

C ) Dirsekle omuz arasından turnike uygulamak

D ) Kanayan yeri kalp seviyesinden yukarıda tutmak

Turnike (sıkma bağı ile kan durdurma) bandı kaç dakikalık aralıklarla gevşetilir?

A ) 5

B ) 10

C ) 20

D ) 60
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
  
7) 
  
8) 
  
9) 
  
10) 
  
11) 
  
12) 
  
13) 
  
14) 
  
15) 
  
16) 
  
17) 
  
18) 
  
19) 
  
20) 
  
21) 
  
22) 
  
23) 
  
24) 
  
25) 
  
26) 
  
27) 
  
28) 
  
29) 
  
30) 
  
31) 
  
32) 
  
33) 
  
34) 
  
35) 
  
36) 
  
37) 
  
38) 
  
39) 
  
40) 
  
41) 
  
42) 
  
43) 
  
44) 
  
45) 
  
46) 
  
47) 
  
48) 
  
49) 
  
50) 
  
Kurs Taksidinizi Kredi Kartı ile Hemen Ödemek İster misiniz ?