0212 613 53 03 Yenidoğan, Abdi İpekçi Cd. No:55 D:5, 34040 Bayrampaşa/İstanbul 09:00 – 18:00
IMG-LOGO
Soru : 1 / 32
Soru Türü
Kalan Süre : 55:44

Duraklamanın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Yolcu indirip bindirmek, yük yükleyip boşaltmak, kısa bir süre beklemek üzere aracın durdurulmasıdır

B ) Trafik mecburiyetleri dolayısıyla aracın durdurulmasıdır

C ) Uzun süre bırakmak ve terk etmek üzere aracın durdurulmasıdır

D ) Arızalanmış aracın mecburen durdurulmasıdır

Duraklamak istediğinizde, almak zorunda olduğunuz tedbirler aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Yolun boş olan şeridinde duraklamak, acil uyarı ışıklarını yakmak, aracın içinde insan bulundurmak

B ) Yolun genişliğine göre boş kalan kısmında park ışıklarını yakmak

C ) Uygun bir yer seçmek bulunan yerde en az yer işgal etmek varsa-banketten yararlanmak

D ) Yolun tek veya iki yönlü olmasına göre hareket etmek ve stop lambaların yakmak.

Sol şerit üzerinde yaya ve okul geçitleri ile diğer geçitlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A ) Duraklamak

B ) Durmak

C ) Yavaşlamak

D ) Geri gitmek

Araçların durma ve duraklama halleri dışında genel olarak uzun süre bekletmek üzere bırakılmasına ne denir?

A ) Duraklama

B ) Park etme

C ) Manevra

D ) Bekleyiş

Duraklama, bekleme amacıyla yapılırsa bunun süresi en çok kaç dakikadır?

A ) 5

B ) 10

C ) 15

D ) 20

Kamyon otobüs ve çekici gibi araçların eğimli bir yolda park edilmesi halinde alınması zorunlu olan tedbirlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Aracın başında veya içinde mutlaka bir gözcü bulundurmaktır

B ) Aracın her iki arka tekerleğinin inişte önüne, çıkışta arkasına takoz koymaktır

C ) Pak lambalarını yakıp bırakmak önüne ve arkasına ayrıca yansıtıcı koymaktır

D ) Aracın hem ön hem de arka tekerleklerine takoz koymaktır

Kavşaklarda tünellerde, köprülerde, bağlantı yolarında ve buralara yerleşim yerlerinde 5 metre yerleşim yerleri dışında 100 metre mesafe içinde ne yapmak yasaktır?

A ) Durmak

B ) Yavaşlamak

C ) Duruş yapmak

D ) Duraklamak

Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını gösteren işaret levhalarına her iki yönde kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?

A ) 15

B ) 20

C ) 25

D ) 30

Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönde kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?

A ) 5

B ) 10

C ) 15

D ) 20

Park için yer ayrılmamış ve trafik işaret levhalarıyla belirtilmemiş alt ve üst geçitler ile köprülere kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?

A ) 5

B ) 10

C ) 15

D ) 20

Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerlerde dönemeçlerde otobüs taksi ve tramvay duraklarında ne yapmak yasaktır?

A ) Durmak

B ) Yavaşlamak

C ) Duraklamak

D ) Duruş yapmak

Üç veya daha çok şeritli yollarda aksine bir işaret yoksa hangi şerit üzerinde park edilmez?

A ) a) Gidişe ayrılan şeritlerden en sağdaki şerit üzerinde

B ) En sağ şerit dışındaki şeritler üzerinde

C ) Özel olarak işaretlenmiş ve gidişe ayrılmış şerit üzerinde

D ) Yetkililerin müsaade etmesi halinde sağ şerit üzerinde

El frenini çekmek, motoru durdurmak uygun vitesi takmak tekerlekleri sağa çevirmek araç terk edilecek ise camlar kapatıp kapıları kilitlemek, yolun eğimli ve aracında kamyon otobüs veya çekici olması halinde arka tekerleklere uygun yönde takoz koymak gibi tedbirler hangi halde alınacak tedbirlerdir?

A ) Duraklarken

B ) Yolcu indirip bindirirken

C ) Park ederken

D ) Yük yükleyip boşaltırken

Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında, taşıt yolu üzerinde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A ) Yavaş seyretmek

B ) Geri gitmek

C ) Geri dönmek

D ) Duraklamak

Geçiş yolları veya üzerinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A ) Park etmek

B ) Durmak

C ) Duraklamak

D ) 5 dakika beklemek

Kamuya açık olan tesis ve işyerlerinin giriş ve çıkış kapılarına her iki yönde kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?

A ) 5

B ) 10

C ) 15

D ) 20

Yolcu indirip bindirmek isteyen sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

A ) Yolcuları aracın sağ tarafından indirip bindirmesi

B ) Kapıyı açmadan aracın sağ tarafını kontrol etmesi

C ) Araç tam olarak durmadan kapıları açması

D ) Arka kapıdan indirip ön kapıdan bindirmesi

Yolcu indirip bindirmek isteyen sürücüler, aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundadırlar?

A ) Soldan inip binmek isteyen yolcuların dikkatini çekmek

B ) Soldaki trafiği kontrol ettikten sonra soldan inip binenlere yardımcı olmak

C ) Yol ve trafik müsait ise aracın her iki tarafından indirip bindirmek

D ) Araçlarını yolun en sağında durdurmak, yolcularını sağdan indirip bindirmek

22. Duraklamanın yasak olduğu yerlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A ) Park etmesi

B ) Tekli yolda durması

C ) Durması

D ) İzin alarak park etmesi

Geçiş üstünlüğüne sahip araçların giriş ve çıkış yerlerini gösteren işaret levhalarına her iki yönde kaç metre mesafede park etmek yasaktır?

A ) 5

B ) 10

C ) 15

D ) 20

Trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde, yerleşim yerleri içinde ve dışında sırayla kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?

A ) 15 – 100

B ) 20 – 120

C ) 30 – 150

D ) 50 – 200

Nizamı şekilde duraklamış veya parketmiş olan araçların neresinde duraklama yapılamaz?

A ) Arkasında

B ) Önünde

C ) Sağında

D ) Yol tarafındaki yanında

Yasaklanmış yerlere park etmiş olan araçların yetkililerce kaldırılıp götürülmesi dolayısıyla yapılmış olan bütün masrafları kim ödemek zorundadır?

A ) Park yerinde sorumlu olan görevliler

B ) Aracın sürücüsü veya sahibi

C ) Park yeri yapmakla sorumlu olan kuruluşlar

D ) Araçta görevli bulunan hizmetli

Yerleşim birimleri içindeki karayollarında, trafik işaretlerine izin verilmedikçe, duraklama ve arıza gibi mecburi sebepler dışında hangi araçların park etmeleri yasaktır?

A ) Kamyon, otobüs, çekici ve bunların katarlarıyla lastik tekerlekli traktörler ve iş makineleri

B ) Otomobil, minibüs, kamyonet ve arazi taşıtları

C ) Lastik tekerlekli traktörler ile otomobiller

D ) Otomobil, minibüs, kamyonet ve iş makineleri

Park edilirken dikkat edilmesi gereken kurallardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Daha önce park etmiş araçların çıkmasına engel olmayacak şekilde park etmek.

B ) 5 dakikayı geçmeyecek şekilde park etmek

C ) Bekçisi veya yetkilisi bulunmayan yerlerde park etmemek

D ) İşaretle park yeri olarak belirtilmemiş yerlerde park etmemek

Aşağıdaki yerlerden hangisinde duraklama yasak değildir?

A ) Yaya ve okul geçitlerinde

B ) Dönemeçlerde

C ) Tepe üstlerine yakın yerlerde

D ) Banketlerde

Park etmede aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?

A ) Motorun durdurulmasına

B ) El freninin çekilmesine

C ) Park lambasının yakılmasına

D ) Yol eğimli ise uygun vitese takılmasına

Yaya ve okul geçitlerinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasak değildir?

A ) Duraklamak

B ) Durmak

C ) Park etmek

D ) Şerit değiştirmek

Park edilirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur?

A ) Aracın yanında gözcü bulundurulması

B ) Motoru durdurup el freninin çekilmesi

C ) Acil uyarı ışıklarının yakılması

D ) Aracı park yerindeki görevliye teslim etmesi

Aşağıdakilerden hangisi durmaya örnektir?

A ) Park etmek

B ) Kırmızı ışıkta beklemek

C ) Yük boşaltmak

D ) Yolcu indirmek ve bindirmek

Yerleşim yerleri içinde kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının, duraklarını gösteren işaret levhalarına, her iki yönde kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?

A ) 15

B ) 20

C ) 25

D ) 30

Aşağıdaki bilgiler için hangisi söylenebilir? 1. Duraklamanın yasak olduğu yerlerde park etmek yasaktır 2. Geçiş yolları üzerinde park etmek yasaktır

A ) Her ikisi de doğrudur

B ) Her ikisi de yanlıştır

C ) 1.doğru 2.yanlıştır

D ) 1.yanlış 2.doğrudur
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
  
7) 
  
8) 
  
9) 
  
10) 
  
11) 
  
12) 
  
13) 
  
14) 
  
15) 
  
16) 
  
17) 
  
18) 
  
19) 
  
20) 
  
21) 
  
22) 
  
23) 
  
24) 
  
25) 
  
26) 
  
27) 
  
28) 
  
29) 
  
30) 
  
31) 
  
32) 
  
Kurs Taksidinizi Kredi Kartı ile Hemen Ödemek İster misiniz ?