0212 613 53 03 Yenidoğan, Abdi İpekçi Cd. No:55 D:5, 34040 Bayrampaşa/İstanbul 09:00 – 18:00
IMG-LOGO
Soru : 1 / 35
Soru Türü
Kalan Süre : 55:44

Bak - dinle - hisset yönteminde “hisset” ne anlama gelir?

A ) Kazazedenin vücudundaki kırıkların hissedilmesi

B ) Kazazedenin soluğunun yanağa gelip gelmediğinin hissedilmesi

C ) Yolun kaygan olup olmadığının hissedilmesi

D ) Etrafta yanıcı madde olup olmadığının hissedilmesi

Holger - Nielsen (sırttan bastırma - dirseklerden kaldırma) metodu ile suni solunum hangi durumlarda tercih edilmelidir?

A ) Açık göğüs yaralanmalarında

B ) Ağız - burun çevresi kanamalı yaralanmalarında

C ) Omurga yaralanmalarında

D ) Kapalı göğüs yaralanmalarında

Holger – Nielsen metodu (sırttan bastırma, dirseklerden yukarı kaldırma) ile suni solunum uygulanacak olan kazazedeye hangi pozisyon verilir?

A ) Yüzüstü

B ) Yan yatış

C ) Sırt üstü

D ) Yan oturuş

Holger-Nielsen metodu (sırttan bastırma dirseklerden kaldırma) ile suni solunum uygulanırken ilk yardımcı, kazazedenin hangi tarafından sırtına basınç uygular?

A ) Ayak tarafından

B ) Sol tarafından

C ) Baş tarafından

D ) Sağ tarafından

İstirahat halindeki yetişkin bir insanın dakikada gerçekleştirdiği solunum sayısı ne kadardır?

A ) 10-15

B ) 15-20

C ) 20-30

D ) 60-80

Kazazede konuşamıyor, öksüremiyor, refleks olarak iki eli ile boğazını tutuyorsa, bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Zehirlenme

B ) Şok

C ) Koma

D ) Soluk yolunun yabancı cisimle tıkanması

Aşağıdakilerden hangisi ağızdan ağza suni solunum yapılacak hastaya uygulanacak ilk yöntemdir?

A ) Solunumu uyarmak için göğsüne yumruk vurmak

B ) ) Suni solunuma başlamadan 5 dakika sırt üstü yatırmak

C ) Kazazedelerin soluk yolunu açmak için başa uygun pozisyon vermek

D ) Kazazedelerin soluk yolunu açmak için çeneyi göğse yaklaştırmak

Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının nedenlerinden değildir?

A ) Soluk yolunun yabancı cisimle tıkanması

B ) Suda boğulma

C ) Birinci derece yanıklar

D ) Zehirli gazların solunması

Aşağıdakilerden hangisi bilinci kaybolmuş kazazedenin solunum yolunun tıkanarak boğulmasına sebep olur?

A ) Dilin geriye doğru düşerek soluk yolunu tıkaması

B ) Bilincin kaybolması sonucu çenenin kasılması

C ) Başın arkaya giderek soluk yolunu tıkaması

D ) Bilincin kaybolması sonucu vücudun kasılması

Aşağıdakilerden hangisi bir kazazedede soluk yolunun açık ve solunum yeterli olduğunun göstergesidir?

A ) Göğüs kafesinin hareket etmemesi

B ) Kazazedenin bilinçli olması ve zorlanmadan konuşabilmesi

C ) Solunum hırıltılı ve horlama şeklinde olması

D ) Solunumun yüzeysel ve çok hırıltılı olması

Ağız ve burun çevresi kanamalı yaralılarda solunum durması söz konusu ise hangi çeşit suni solunum metodu uygulanır?

A ) a) Holger-Nielsen

B ) Ağızdan ağza

C ) Ağızdan buruna

D ) Burundan ağza

Aşağıdakilerden hangisine suni solunum yapılır?

A ) Kalbi düzensiz çalışanlara

B ) Bak-dinle-hisset yöntemi ile solunumu saptamaya

C ) Göğüs kafesi inip kalkanlara

D ) Öksürük ve hıçkırığı olanlara

Ağız-burun çevresi kanamalı yaralılarda solunum durmasında hangileri uygulanabilir? I. Holger - Nielsen yöntemi Il. Silvester yöntemi IlI. Ağızdan - ağza

A ) Yalnız I

B ) I-Il

C ) Yalnız II

D ) II-III

Ağızdan ağza suni solunum yapılacak olan hastaya verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Yüz üstü yatış

B ) Yarı yatış

C ) Sırt üstü yatış

D ) Yarı oturuş

En etkili suni solunum yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Ağızdan ağza

B ) Burundan ağza

C ) Ağızdan buruna

D ) Holger-Nielsen metodu

Solunum durunca aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A ) Beyindeki kan kalbe gelir

B ) Vücut sıcaklığı yükselir

C ) Kalp atışı hızlanır

D ) Kandaki oksijen oranı düşer

Aşağıdakilerden hangisi solunumun durması belirtilerindir?

A ) Nabız hissedilmez

B ) Kalp atışı hızlanır

C ) Göğüs hareketleri olmaz

D ) Solunum sayısı

Solunum durması ile gerçekleşen olay hangisidir?

A ) Hemen ölüm olur

B ) 20 dakika sonra kalp de durur

C ) 4-6 dakika içinde beyin ölür

D ) Yarım saat sonra ölüm olur

Solunum yetmezliğinden ilk önce etkilenen organ aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Mide

B ) Beyin

C ) Kalp

D ) Dalak

Yetişkin bir insana dakikada kaç kez Suni solunum yaptırılmalıdır?

A ) 10 - l5

B ) 15 - 20

C ) 20 - 30

D ) 60 - 80

Ağızdan ağza suni solunum yaptırılacak olan hastaya ilk yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Solunumu uyarmak için göğsüne yumruk vurmak

B ) Suni solunum başlamadan 5 dakika sırtüstü yatırmak

C ) Kazazedenin soluk yolunu açmak için çene göğüsten uzaklaştırılır

D ) Kazazedenin soluk yolunu açmak için çene göğse yaklaştırılır

Aşağıdakilerden hangisine suni solunum yapılır?

A ) Kalbi düzensiz çalışanlara

B ) Normal solunum faaliyeti yapanlara

C ) Yarım saat önce solunumu durmuş olanlara

D ) 4 - 6 dakika önce solunumu durmuş olanlara

Ağızdan ağıza suni solunum sırasında nefes verirken hastada aşağıdakilerden hangisi gözlenir?

A ) Göğüs hareketleri

B ) Nabız atışları

C ) Kalp çalışması

D ) Dudak hareketleri

Ağızdan ağza suni solunumda vereceğiniz hava basıncının yeterliliğini nasıl anlarız?

A ) Nabız sayısının artmasından

B ) Göğsünün yükselmesinden

C ) Kalp atım sayısının düşmesinden

D ) Kalp atış sayısının artmasından

Kalbi çalıştığı halde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilir?

A ) Bir dakika

B ) Beş dakika

C ) On dakika

D ) Hasta kendi kendine soluyuncaya kadar

Ağızdan ağza suni solunum aşağıdakilerden hangisine uygulanır?

A ) Kalbi durmuş olanlara

B ) Kusması çok olanlara

C ) Solunum yoluyla zehirlenenlere

D ) Ağız burun çevresi kanamalı yaralılara

Suni solunum sonucu tekrar solumaya başlayan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A ) Hemen ayağa kaldırılır

B ) Yan yatış pozisyonuna alınır

C ) Sırt üstü yatırılarak başının altına yüksek yastık konur

D ) Yüz üstü yatırılarak karın alt kısmına yüksek yastık konur

Bayılma sonucu bilinci kaybolmuş insana solunum yolunun tıkanmaması için aşağıdakilerden hangi pozisyon verilir?

A ) Oturuş

B ) Yüzü koyun yatış

C ) Sabit yan yatış

D ) Sırt üstü yatış

Beslenme sırasında soluk yolu tıkanan yetişkin bir kazazedeye uygun pozisyonda aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A ) Ağızdan ağza suni solunum yapılır

B ) Karnına vurularak soluk yolu açılır

C ) Bel kısmına vurularak soluk yolu açılır

D ) Sırt kısmının ortasına vurularak soluk yolu açılır

32. Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cisim kaçması halinde ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır?

A ) Ayak bileklerinden tutularak, baş aşağı sallandırılır, sırtını hafif vurulur.

B ) Sert bir yere sırt üstü yatırılır ve göğsünden bastırılır

C ) Hiçbir şey yapılmadan hastaneye götürülür

D ) Derhal ağızdan hava verilir

Bilinci kaybolmuş olan bir kazazedenin solunum yolunun tıkanarak boğulmasına sebep aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Bilincin kaybolması sonucu çenenin kasılması

B ) Dilin gevşeyip soluk yolu üzerine düşerek, soluk yolunu tıkaması

C ) Başın arkaya giderek soluk yolunu tıkaması

D ) Bilincin kaybolması sonucu vücudun kasılması

Solunum zorluğu olan kişiye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A ) Sırt üstü yatırılıp, çene göğse yaklaşacak şekilde başın altına yastık konur

B ) Sırt üstü yatırılıp, çene göğse yaklaşacak şekilde başın altına yastık konur

C ) Yan yatırılıp, dil kontrol edilir, baş geriye, bükülür

D ) Hiçbir şey yapmadan hastaneye sevk edilir

Holger - Nielsen (sırttan bastırma - dirseklerden kaldırma) metodu ile suni solunum uygulanırken sırttan basınç yapılması kazazedede aşağıdakilerden hangisini sağlar?

A ) Nefes almasını

B ) Nefes vermesini

C ) Kalbin düzenli çalışmasını

D ) Hastanın kendinde olmasını

Ağız- burun çevresi kanamalı yaralılarda solunum durması söz konusu ise hangi çeşit suni solunum yapılır?

A ) Holger - Nielsen metodu

B ) Ağızdan ağza

C ) Kalbin düzenli çalışmasını

D ) Hastanın kendinde olmasını

Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının nedenlerinden biri değildir?

A ) Kol ve bacak kırıkları

B ) Solunum yolunun yabancı cisimlerle tıkanması

C ) Kaburga kemiklerinin kırık olması

D ) Suda boğulma
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
  
7) 
  
8) 
  
9) 
  
10) 
  
11) 
  
12) 
  
13) 
  
14) 
  
15) 
  
16) 
  
17) 
  
18) 
  
19) 
  
20) 
  
21) 
  
22) 
  
23) 
  
24) 
  
25) 
  
26) 
  
27) 
  
28) 
  
29) 
  
30) 
  
31) 
  
32) 
  
33) 
  
34) 
  
35) 
  
Kurs Taksidinizi Kredi Kartı ile Hemen Ödemek İster misiniz ?