0212 613 53 03 Yenidoğan, Abdi İpekçi Cd. No:55 D:5, 34040 Bayrampaşa/İstanbul 09:00 – 18:00
IMG-LOGO
Soru : 1 / 50
Soru Türü
Kalan Süre : 55:44

Önünüzdeki bir aracı sollayıp geçmek istediğinizde aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundasınız?

A ) Geçilecek aracın sürücüsünü ikaz ederek geçme arzusunu bildirmek

B ) Taşıt yolunun geniş ve şeritlerin belirgin şekilde ayrılmış olmasına dikkat etmek

C ) Yolun tek yönlü olması halinde, öndeki sürücüyü ikaz edip sağından geçmek

D ) Yol çok şeritli ve iki yönlü ise gelişe ayrılan şeritlerden birini kullanarak geçmek

Marş yapıldığında aracın motoru rahat dönüyor fakat çalışmıyorsa aşağıdakilerden hangisi arızalıdır?

A ) Yakıt sistemi

B ) Marş sistemi

C ) Şarj sistemi

D ) Yağlama sistemi


Şekildeki kara yolu üzerine çizilmiş yatay işaretlemelere göre 1 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

A ) En sol şeride geçmeli

B ) Yavaşlamalı, sağ şeride girmeli

C ) Hızlanmalı, bulunduğu şeritte devam etmeli

D ) 2 numaralı aracı uyararak yavaşlamasını sağlamalı

Yetişkin bir insana kalp masajı uygulama sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) 40 - 60

B ) 60 - 80

C ) 80 -100

D ) 100-120

Karayolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına ne denir?

A ) Banket

B ) Karayolu

C ) Şerit

D ) Taşıt yolu

Atardamar kanaması, toplardamar kanamasına göre neden daha tehlikelidir?

A ) Daha fazla kan kaybolduğundan

B ) Daha fazla kan kaybolduğundan

C ) Temiz kan bulundurduğundan

D ) Vücudun her yerinde bulunduğundan

İki ve dört zamanlı motorlar aşağıdakilerden hangisinde kullanılır?

A ) Uçak motorlarında

B ) Araç motorlarında

C ) Jet motorlarında

D ) Helikopter motorlarında

Kazazedelerin araçtan çıkarılması esnasında yapılan yanlışlıkiar sonucu omuriliğin zedelenmesi durumunda ne olur?

A ) Vücudunun bir bölümünde felç meydana gelir

B ) Hazımsızlık meydana gelir

C ) Bulantı olur

D ) İç kanama meydana gelir

Sürücüler neden ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır?

A ) Genel kültürlerini artırmak için

B ) Hastaları iyileştirecek tıbbi tedavi uygulamaları için

C ) Trafik kazalarına ilk müdahale edebilecek kimse oldukları için

D ) Araçlarını daha güvenli bir şekilde kullanabilecekleri için

8. Katalitik konvektörler eksozdan çıkan zehirli gazlar üzerinde ne gibi etkiler yapar?

A ) Zehirli gazlar içerisindeki kurşun miktarını azaltır

B ) Yakıt içerisindeki pisliklerin dışarı atılmasını önler

C ) Zehirli gazların zehirleyici etkilerin azaltır

D ) Egzoz gazına kurşun ilave ederek zehirsiz hale getirir

Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü, bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır?

A ) Sis ışıklarını

B ) Acil uyarı ışıklarını

C ) Uzağı gösteren ışıkları

D ) Yakını gösteren ışıkları

Dizel motor kullanan bir araca yanlışlıkla benzin konulması durumunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur?

A ) Aracın düşük hızda sürülmesi

B ) Yakıt deposunun boşaltılması

C ) Aracın yüksek devirde kullanılması

D ) Lastik hava basınçlarının düşürülmesi

Tehlikeli madde taşıyan araçlarda kaç tane ve hangi kapasitede yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır?

A ) 5 kilogramlık 3 adet

B ) 6 kilogramlık 2 adet

C ) 8 kilogramlık 2 adet

D ) 10 kilogramlık 2 adet

Hücre ve doku ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A ) Hücreler birleşerek önce organları, organlar da birleşerek dokuları oluşturur

B ) Dokular birleşerek hücreleri, hücreler de birleşerek organları oluşturur

C ) Organlar birleşerek dokuları, dokular da birleşerek hücreleri oluşturur

D ) Hücreler birleşerek dokuları, dokular da birleşerek organları oluşturur

Aşağıdakilerden hangisi vürudumuzdaki dokulara bir örnektir?

A ) Kas

B ) Kalp

C ) Mide

D ) Kulak

Sürücüler, yolcu indirip bindirirken aşağıdaki kurallar- dan hangisine uymak zorundadırlar?

A ) Yolcuları soldan indirip bindirmek

B ) Kapıların kapanmasını beklemeden hareket etmek

C ) Yol ve trafik müsait ise aracın her iki tarafından yolcu indirip bindirmek

D ) Yolcuları sağdan indirip bindirmek

Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kutlananlara göre yolu kullanmak sırasındaki öncelik hakkına ne denir?

A ) Geçiş üstünlüğü

B ) Geçiş kolaylığı

C ) Geçiş hakkı

D ) Geçiş yolu

Ülkemizde en çok ölümle sonuçlanan kaza çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Trafik kazası

B ) İş kazası

C ) Spor kazası

D ) Ev kazası

Haritalarda MAVİ renkle çizilmiş bilgiler aşağıdakilerden hangileri için kullanılır?

A ) Yolları gösterir

B ) Şehir merkezlerini gösterir

C ) Su ile ilgili detayları gösterir

D ) Turistik yerleri gösterir

Alternatörün ürettiği elektiriğin volt ve akımını ayarlayan şarj sisteminin parçasının adı ne- dir?

A ) Şarj dinamosu

B ) Konjektör-Regülatör

C ) Distribütör

D ) Ateşleme bobini

Burkulma bölgesindeki soğuk uygulaması nasıl olmalıdır?

A ) Burkulma bölgesi ilk 12 saat sıcak, daha sonra soğuk tutulur

B ) Burkulma bölgesi ilk 12 saat soğuk, daha sonra sıcak tutulur

C ) Burkulma bölgesinin durumuna göre soğuk uygulaması değişir

D ) Burkulma bölgesi her zaman soğuk tutulur


Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?

A ) Araç trafiğine kapalı yolu

B ) Hız sınırlaması sonunu

C ) Öndeki taşıtı geçme yasağını

D ) Geçme yasağı sonunu

Aracın direksiyon boşluğu artmış ise sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Direksiyon mili ayarı bozuktur

B ) Direksiyon mahruti dişli ayarı bozuktur

C ) Direksiyon istavroz dişli ayarı bozuktur

D ) Direksiyon kutusu ayarı bozuktur

Vücut yapı birimlerinin küçükten büyüğe doğru hangisidir?

A ) Organ - Hücre - Doku - Sistem

B ) Hücre - Doku - Organ - Sistem

C ) Sistem - Doku - Organ - Hücre

D ) Sistem - Organ - Doku - Hücre


Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A ) Yolu kontrol etmesi

B ) Aracını yavaşlatması

C ) Takip mesafesini azaltması

D ) Bu bölgeden dikkatli geçmesi

(1, 2, 3, 4, 23, 24 numaralı koltukların) Emniyet kemerlerinin kontrolü neden önemlidir?

A ) Ceza almamak için

B ) Şoförün güvenliği için

C ) Yolcuların güvenliği için

D ) Hepsi

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahipleri, taşıtlarında kaç adet boyun korsesi bulundurmak zorunda- dır?

A ) Araçta bulunan her koltuk için bir adet

B ) Her 8 koltuk için en az 1 adet

C ) Her 14 koltuk için en az 1 adet

D ) Her 20 koltuk için en az 1 adet

Dizel motorlarda aşağıdaki yakıtlardan hangisi kullanılır?

A ) Benzin

B ) Motorin

C ) Alkol

D ) Gaz yağ

Aşağıdakilerden hangisine “H” sınıfı sürücü belgesi verilmez?

A ) İşitme özürlü olanlara

B ) Tek ayağı olmayanlara

C ) İki ayağı olmayanlara

D ) Tek eli olmayanlara

Platin, meme yapmış ise aşağıdakilerden hangisi arızalanmış olabilir?

A ) Meksefe (kondansatör)

B ) Kontak anahtarı

C ) Konjektör (regülatör)

D ) Buji

Kaza yerinde açık yara pansumanında aşağı- dakilerden hangisi kullanılır?

A ) Tentürdiyot

B ) Temiz sargı bezi

C ) Yara merhemi

D ) Oksijenli su

Trafik zabıtasınca, kanunda belirtilen hallerde araçta ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?

A ) Trafik cezası

B ) Trafik kusuru

C ) Trafik suçu

D ) Trafikten men

Vücutta donma öncesinde görülen en önemli belirti aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Uyku hali ve uyuma isteği

B ) Ürperme

C ) Hareketlerde yavaşlama

D ) Titreme

Yaralanmalarda, genel ilk yardım uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Yara üzerine tentürdiyot sürmek ve yarayı sarmak

B ) Yara üzerine merhem sürmek ve yarayı sarmak

C ) Yarayı temiz pamukla kapattıktan sonra, yara yeri üstte kalacak şekilde yaralı sağlık kuruluşuna sevkedilir

D ) Yara temiz sargı bezi ile kapatılır, yaralı bölge üstte kalacak şekilde yaralı sağlık kuruluşuna sevk edilir.

Aşağıdakilerden hangisi şehirlerarası karayollarının yapım ve bakımından sorumludur?

A ) Karayolları Genel Müdürlüğü

B ) Yapı İşleri Genel Müdürlüğü

C ) Çevre Koruma Genel Müdürlüğü

D ) Emniyet Genel Müdürlüğü

Araç kornaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A ) a) Ses tonu sabit olmalıdır

B ) Korkutmadan uyarmalıdır

C ) Çok sesli değişik amaçlı olmalıdır

D ) Rahatsız etmeden uyarmalıdır

Taşıt yolunun dar olması ve trafiğin yoğun bulunması sebebiyle yavaş giden araç sürücüleri kendilerini geçmek isteyen araçların olması halinde nasıl davranmak zorundadırlar?

A ) Hızlarını arttırıp arkadan gelenlere engel olmamak

B ) Hemen yavaşlayıp oldukları yerde durmak

C ) Yolun dışına çıkıp arkadan gelenlere yol vermek

D ) Sağa yanaşmak, yavaşlamak gerekirse durmak

Konaklama ve piknik yapılan yerden ayrılırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun değildir?

A ) Ateş yakılmışsa söndürülür

B ) Atıklar toplanır

C ) Atıklar çöp kutusuna atılır

D ) Araç yıkanır

Öfkenin kontrol edilmesinde en önemli kriter nedir?

A ) Motivasyon

B ) Oto-kontrol

C ) Sempati duymak

D ) Bağırıp Çağırmak


Şekildeki durum için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Dar yoldan önce 1 nolu araç geçmelidir

B ) 1 nolu araç 2 numaralı araca yol vermelidir

C ) 1 nolu araç sürücüsü 2 nolu araç sürücüsünü

D ) 2 nolu araç sürücüsü 1 nolu araç sürücüsünü, ikaz ederek durdurmalıdır

İki veya daha fazla karayolunun kesişmesi veya birleşmesi ile oluşan ortak alana ne denir?

A ) Park yeri

B ) Sığınma cebi

C ) Manevra yeri

D ) Kavşak

Motor çok sıcaksa radyatöre konulacak su nasıl olmalıdır?

A ) Soğuk ve kireçsiz

B ) Soğuk ve temiz

C ) Ilık ve kireçsiz

D ) Sıcak ve temiz

Dijital göstergeli tip araçta aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A ) Akü takviyesi

B ) Su takviyesi

C ) Yağ takviyesi

D ) Hidrolik takviyesi

Kalp durması halinde aşağıdakilerden hangisi ilk önce etkilenir?

A ) Kan dolaşımı

B ) Soluk alma

C ) Soluk verme

D ) Sindirim sistemi

• Trafik işaretiyle yasaklanmış olan yerlerde • Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metre mesafe içinde • Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına 5 metre mesafe içinde Belirtilen yerlerde aşağıdakilerden hangisi yasaktır?

A ) Durmak

B ) Duraklamak

C ) Hızı azaltmak

D ) Vites değiştirmek

Farların bakımı yapılırken aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A ) Far ampulleri daha güçlü ampullerle değiştirilir

B ) Far ayarı yapılır

C ) Far ampulleri hidrolik yağı ile temizlenir

D ) Far ampulleri yağlanır

Aşağıdaki durumlardan hangisindeki araçların sağından geçilebilir?

A ) Yavaş seyreden araçların

B ) Trafik zorunluluğu nedeniyle bekleyen araçların

C ) Konvoy oluşturmuş araçların

D ) Tırmanma şeridi olmayan yollardaki araçların

Her türlü trafik zorunlulukları sebebiyle aracın durdurulmasına ne denir?

A ) Duraklama

B ) Park etme

C ) Bekleme

D ) Durma

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yolcunun biletini açık bilet haline getirebilmesi için, araç hareket etmeden ne kadar zaman önce müracaat etmesi gerekir?

A ) 4 saat

B ) 6 saat

C ) 8 saat

D ) 12 saat

Önündeki aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlemeyen sürücü için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

A ) Çok dikkatli olduğu

B ) Çok tecrübeli olduğu

C ) Trafik kuralına uymadığı

D ) Yolun yapısına bağlı olarak hareket ettiği
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
  
7) 
  
8) 
  
9) 
  
10) 
  
11) 
  
12) 
  
13) 
  
14) 
  
15) 
  
16) 
  
17) 
  
18) 
  
19) 
  
20) 
  
21) 
  
22) 
  
23) 
  
24) 
  
25) 
  
26) 
  
27) 
  
28) 
  
29) 
  
30) 
  
31) 
  
32) 
  
33) 
  
34) 
  
35) 
  
36) 
  
37) 
  
38) 
  
39) 
  
40) 
  
41) 
  
42) 
  
43) 
  
44) 
  
45) 
  
46) 
  
47) 
  
48) 
  
49) 
  
50) 
  
Kurs Taksidinizi Kredi Kartı ile Hemen Ödemek İster misiniz ?