0212 613 53 03 Yenidoğan, Abdi İpekçi Cd. No:55 D:5, 34040 Bayrampaşa/İstanbul 09:00 – 18:00
IMG-LOGO
Soru : 1 / 34
Soru Türü
Kalan Süre : 55:44

hangisi ateşleme sisteminin bir parçasıdır?

A ) Dinamo

B ) Alternatör

C ) Regülâtör

D ) Distribütör

hangisi ateşleme sisteminin bir parçasıdır?

A ) Buji

B ) Konjektör

C ) Karbüratör

D ) Marş motoru

Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sisteminin bir parçasıdır?

A ) Vantilatör kayışı

B ) Vantilatör

C ) Endüksiyon bobini

D ) Radyatör

hangisi ateşleme sisteminin bir parçasıdır?

A ) Radyatör

B ) Vantilatör

C ) Karbüratör

D ) Kondansatör

hangisi distribütörün bir parçasıdır?

A ) Buji

B ) Konjektör

C ) Platin

D ) Enjektör

Bujinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Akümülatöre akım göndermek

B ) Ateşlemeyi sağlamak

C ) Yüksek akım üretmek

D ) Akümülatörü şarj etmek

Distribütörün görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Ateşleme sırasına göre silindirlere yağ dağıtmak

B ) Eksoz gazının çıkışını sağlamak

C ) Ateşleme sırasına göre bujilere elektrik dağıtmak

D ) Ateşleme sırasına göre bujilere benzin dağıtmak

Akümülatörün voltajını 15.000 ile 25.000 volt arasında yükselten parça aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Marş motoru

B ) Alternatör

C ) Endüksiyon bobini

D ) Karbüratör

Bujilere, ateşleme sırasına göre akım dağıtan parça aĢağıdakilerden hangisidir?

A ) Distribütör

B ) Karbüratör

C ) Konjektör

D ) Akümülatör

Platin ile tevzi makarası aşağıdakilerden hangisinin parçasıdır?

A ) Karbüratör

B ) Distribütör

C ) Endüksiyon bobini

D ) Konjektör

Motor çalışmazken kontak anahtarı ateşleme durumunda açık unutulduğunda, ateşleme sisteminde aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A ) Bujiler yanar

B ) Endüksiyon bobini yanar

C ) Konjektör yanar

D ) Flâşör yanar

Motor çalışmazken kontak anahtarı ateşleme durumunda açık unutulduğunda ateşleme sisteminde aşağıdakilerde hangisi meydana gelir?

A ) Regülâtör yanar

B ) Bujiler yanar

C ) Flâşör yanar

D ) Platin yanar

Kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre sonunda aracın aĢağıdaki parçalarından hangisi değiĢtirilmelidir?

A ) Rotlar

B ) Akslar

C ) Bujiler

D ) Şaft

Kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre sonunda aracın aşağıdaki parçalarından hangisi değiştirilmelidir?

A ) Aks

B ) Mafsal

C ) İstavroz

D ) Platin

Aşağıdakilerden hangisi distribütörün bir parçasıdır? Endüksiyon bobini

A ) Endüksiyon bobini

B ) Sigorta

C ) Tevzi makarası

D ) Konjektör

Ateşleme sisteminde aşağıdaki ayarlardan hangisi yapılır?

A ) Eksantrik (kam) mili ayarı

B ) Krank mili ayarı

C ) Buji ayarı

D ) Piston pimi ayarı

Ateşleme sisteminde aşağıdaki ayarlardan hangisi yapılır?

A ) Platin

B ) Şaft

C ) Eksantrik

D ) Rot

Ateşleme sisteminde aşağıdaki ayarlardan hangisi yapılır?

A ) Şaft

B ) Balans

C ) Avans

D ) Rot

Platin, meme yapmış ise ne yapılır?

A ) Kâğıtla temizlenir

B ) Zımpara ile temizlenir

C ) Gresle temizlenir

D ) Bezle temizlenir

Motorun çalışması sarsıntılı ise, bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Yağ seviyesi düşüktür

B ) Yakıt seviyesi düşüktür

C ) Akümülatör zayıftır

D ) Buji kablolarından biri çıkmıştır

Platin, meme yapmış ise aşağıdakilerden hangisi arızalanmış olabilir?

A ) Meksefe (kondansatör)

B ) Kontak anahtarı

C ) Konjektör (regülatör)

D ) Buji

Benzinli bir motorda, normal yanma olmamasının sebeplerinden biri aĢağıdakilerden hangisidir?

A ) Radyatör petekleri tıkanmıştır

B ) Vantilatör kayışı gevşektir

C ) Bujiler normal ateşleme yapamıyordur

D ) Su pompası arızalıdır

Benzinli motorda, normal yanma olmamasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Diferansiyel ayarı bozuktur

B ) Şaftın ayarı bozuktur

C ) On düzen ayarı bozuktur

D ) Platin ayarı bozuktur

Bujiler ayarsız veya aşınmış ise aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?

A ) Motor çekişten düşer

B ) Motor hararet yapar

C ) Motor yağ yakar

D ) Motor kavrama yapar

Benzinli motorlarda normal yanma olmamasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Alternatör kömürü kurum bağlamıştır

B ) Dinamo kolektörü kurum bağlamıştır

C ) Bujiler kurum bağlamıştır

D ) Konjektör kurum bağlamıştır

Buji ayarları yanlış yapılmış bir motorun eksoz gazının dumanı hangi renkte çıkar?

A ) Mavi

B ) Siyah

C ) Kırmızı

D ) Sarı

Araç kullanırken yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A ) Lastiklerin hava basıncı indirilmelidir

B ) Yağ seviyesi kontrol edilmelidir

C ) Eskimiş bujiler temizlenmelidir

D ) Zamanında benzin alınmalıdır

Araçta, yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A ) Bir an önce yüksek sürata geçebilmek için gaz verilir

B ) Araç, iniş aşağı giderken vitesi boşa alıp kontağı kapatılır

C ) Aracın hızına göre uygun viteste gidilir

D ) Gaz pedalına sık sık basılır

Yeni bir araçta rodaj zamanı doluncaya kadar aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

A ) Ani duruş ve kalkış yapılır

B ) Motor tam güçte çalıştırılır

C ) Araçta devamlı aynı vitesle gidilir

D ) Ani duruş ve kalkış yapılmaz

Akünün araç üzerinden sökülmesi sırasında önce hangi kabloyu sökmek gerekir?

A ) Eksi kutba bağlı olan kabloyu

B ) Artı kutba bağlı olan kabloyu

C ) Şarj kablosunu

D ) Marş kablosunu

Aşağıdakilerin hangisi bujilerin aşınması sonucunda meydana gelir?

A ) Motorun çekişten düşmesi

B ) Endüksiyon bobinin yanması

C ) Jikle devresinin çalışmaması

D ) Marş yapıldığında, marş motorunun çalışmaması


şekildeki akünün araca bağlanması sırasında, hangisinin yapılması doğrudur?

A ) Önce pozitif (+), sonra negatif (−) ucun takılması

B ) Önce negatif (−), sonra pozitif (+) ucun takılması

C ) Her iki ucun aynı anda takılması

D ) Negatif (−) ucun gevşek bırakılması

Akünün kutup başları araca ters bağlanırsa ne yanar?

A ) Su pompası

B ) Diferansiyel dişlileri

C ) Alternatör diyotları

D ) Şanzıman dişlileri

Aşağıdakilerden hangisi bujilerin ayarsız veya aşınmasına bağlı olarak meydana gelir?

A ) Motorun kavrama yapması

B ) Motorun hararet yapması

C ) Motorun yağ yakması

D ) Motorun çekişten düşmesi
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
  
7) 
  
8) 
  
9) 
  
10) 
  
11) 
  
12) 
  
13) 
  
14) 
  
15) 
  
16) 
  
17) 
  
18) 
  
19) 
  
20) 
  
21) 
  
22) 
  
23) 
  
24) 
  
25) 
  
26) 
  
27) 
  
28) 
  
29) 
  
30) 
  
31) 
  
32) 
  
33) 
  
34) 
  
Kurs Taksidinizi Kredi Kartı ile Hemen Ödemek İster misiniz ?