0212 613 53 03 Yenidoğan, Abdi İpekçi Cd. No:55 D:5, 34040 Bayrampaşa/İstanbul 09:00 – 18:00
IMG-LOGO
Soru : 1 / 28
Soru Türü
Kalan Süre : 55:44

Önünüzdeki bir aracı sollayıp geçmek istediğinizde uymak zorunda olduğunuz kurallardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Öndeki sürücünün dönüş ışıklarıyla işaret vermesini beklemek

B ) Öndeki sürücünün park ışıklarıyla işaret vermesini beklemek

C ) Geçiş için kullanılacak şeridin kuru olmasına dikkat etmek

D ) Geçiş için kullanılacak şeridin boş ve görüşünün açık olmasına dikkat etmek

Önünüzdeki bir aracı sollayıp geçmek istediğinizde, uymak zorunda olduğunuz kurallardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Geçiş için kullanılacak şeritten gelen araç varsa bunu yavaşlatmak

B ) Geçiş için kullanılacak şeritten gelen araç varsa, emniyetle geçmesini beklemek

C ) Geçiş için kullanılacak şeritten gelen araç varsa, sürücüsünü ikaz etmek.

D ) Geçiş için kullanılacak şeritten gelen araç varsa, önünüzdeki aracın sağından geçmek

Önünüzdeki bir aracı sollayıp geçmek istediğinizde aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundasınız?

A ) Arkadan gelen araç varsa, ikaz edip onu yavaşlatmak

B ) Arkadan gelen aracın hızına göre yavaşlatma işaretini önceden vermek

C ) Arkadan gelen aracın beni geçmeye başlamamış olmasına dikkat etmek

D ) Arkadan hiçbir aracın gelmemesine, yolun tamamen boş olmasına dikkat etmek

Önünüzdeki bir aracı sollayıp geçmek istediğinizde aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundasınız?

A ) Geçilecek aracın sürücüsünü ikaz ederek geçme arzusunu bildirmek

B ) Taşıt yolunun geniş ve şeritlerin belirgin şekilde ayrılmış olmasına dikkat etmek

C ) Yolun tek yönlü olması halinde, öndeki sürücüyü ikaz edip sağından geçmek

D ) Yol çok şeritli ve iki yönlü ise gelişe ayrılan şeritlerden birini kullanarak geçmek

Önünüzdeki aracı sollayıp geçmek istediğinizde, bu aracın hangi yanındaki şeridi kullanmak zorundasınız?

A ) Geçilecek aracın sağındaki şeritten

B ) Geçilecek aracın sağındaki banketten

C ) Geçilecek aracın solundaki şeritten

D ) Şeritlerin müsait olmaması halinde sol banketten

Önünüzdeki bir aracı sollayıp geçmek istediğinizde, uymak zorunda olduğunuz kurallardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Araçların hız farkları ve uzunlukları itibariyle geçiş için yeterli, mesafenin bulunup bulunmadığına dikkat etmek

B ) Araçların hızları ve boyları itibariyle gerekli mesafe yoksa geçilen aracı yavaşlatmak

C ) Araçların hızları ve boyları itibariyle yeterli mesafe yoksa geçilen aracı durdurmak

D ) Geçilen araç ile aynı hizaya geldiğinde, yeterli mesafe yoksa geçişten vazgeçmek

Önünüzdeki bir aracı sallayıp geçmek için bu araca ne kadar mesafe kala sol şeride geçmeye başlanır?

A ) İki araç boyu kadar

B ) Takip mesafesi kadar

C ) Üç araç boyu kadar

D ) Bir araç boyu kadar

Önünüzdeki bir aracı sallayıp geçmek istediğinizde, uymak zorunda olduğunuz kurallardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Geçilecek aracın, başka bir aracı geçmeye başlamamış olmasına dikkat etmek

B ) Geçilecek aracın solundaki şerit doluysa, ikaz edip sağından

C ) Arkadan gelen araç yoksa işaret vermeden solundan geçmek

D ) Geçilecek araç yol vermiyor ise ikazda bulunup yol vermesini sağlamak

Hangi durumlarda araçların sağından geçilebilir?

A ) Orta şeritten giden ağır ve yüklü araçlarla, özel amaçlı taşıtların

B ) En sol şeridi işgal eden ve solunda geçiş şeridi bırakmayan hızlı giden araçların

C ) Sola dönüş yapmak isteyen araçlar ile yolun ortasından giden tramvaylar ve yolun solunda duran geçiş üstünlüğüne sahip araçların

D ) Yavaş seyreden araçlar ile lastik tekerlekli traktörler, iş makineleri ve motorsuz taşıtların

Gece bir aracı sallayıp geçmek istediğinizde bu araca yaklaştığımız sırada yan yana gelinceye kadar hangi ışıklarınızı kullanmak zorundasınız?

A ) Yakını gösteren ışıkları

B ) Ön ve arka park ışıklarını

C ) Ön ve arka dönüş ışıklarını

D ) Sis şıklarıyla, acil uyarı ışıklarını

Öndeki araç sollayıp geçilirken, geçiş şeridinde ne zamana kadar kalınır?

A ) Geçilen araçtan 20 metre uzaklaşıncaya kadar

B ) Geçilen araçtan iki araç boyu uzaklaşıncaya kadar

C ) Geçilen araç, geriyi görme aynasından görülünceye kadar

D ) Hızın yarısı kadar metre uzaklaşıncaya kadar

Kavşaklara, dönemeçlere, tepe üstlerine, yaya, okul ve demiryolu geçitlerine, iki şeritli ve iki yönlü köprü ve tünellere yaklaşırken, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A ) Her ne sebeple olursa olsun durmak

B ) Her ne şekilde olursa olsun geri dönmek

C ) Her ne sebeple olursa olsun geri gitmek

D ) Öndeki araçları geçmek

Sizi geçmek isteyen sürücülere karşı aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A ) Hızı azaltıp, geçiş mesafesini kısaltmak

B ) Bir başka aracı geçmeye veya sola dönmeye teşebbüs etmek

C ) Selektör yaparak geçişe yardımcı olmak

D ) Aracın hızını artırmamak

Sizi geçmek isteyen bir sürücünün geçiş işaretini alınca ne yapmak zorundasınız?

A ) Yol İki şeritli ve iki yönlü ise sağa yanaşır, yol çok şeritli ise bulunduğum şeridi izlerim.

B ) Geçmek isteyen sürücüye dönüş lambalarımla geç işareti verir hızımı azaltırım

C ) Geçmek isteyen sürücüye yolun müsait olduğunu bildirir ve bankete çıkarım

D ) Geçişin emniyetli olması için durur beklerim

Geçilen araç sürücüleri, kendilerini geçmek isteyen araçların geçiş işaretini alınca ne yapmak zorundadırlar?

A ) Hızlarını azaltmak

B ) Bankete çıkmak

C ) Hızını arttırmamak

D ) Sığınma cebine girip durmak

Sizi geçmek isteyen sürücülere karşı aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A ) Elinizi camdan çıkarıp geç işareti vermek.

B ) Aynanızdan göz göze gelerek geç işareti yapmak

C ) Hız azaltıp sağa yanaşarak yol vermek

D ) Yol vermemek, hız arttırmak ve sola dönüşe geçmek

1Sizi geçmek isteyen sürücülere karşı aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A ) Yolun sağına yanaşıp hızı azaltmak

B ) Çok şeritli yollarda şerit değiştirmemek

C ) Yolun sağına yanaşıp durmak

D ) Dönüş lambalarıyla geç işareti vermek

Önünüzdeki aracı sollayıp geçerken, aşağıdakilerden hangisi hızınızı arttırmanıza sebep olur?

A ) Trafiği düzenleyen yetkililerin istemesi halinde

B ) Geçme kuralının mecbur kıldığı şartlarda

C ) Karşıdan gelen aracın bulunmaması halinde

D ) Arkadan gelen aracın bulunmaması halinde

Taşıt yolunun dar olması ve trafiğin yoğun bulunması sebebiyle yavaş giden araç sürücüleri kendilerini geçmek isteyen araçların olması halinde nasıl davranmak zorundadırlar?

A ) Hızlarını arttırıp arkadan gelenlere engel olmamak

B ) Hemen yavaşlayıp oldukları yerde durmak

C ) Yolun dışına çıkıp arkadan gelenlere yol vermek

D ) Sağa yanaşmak, yavaşlamak gerekirse durmak

Geçiş ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A ) Geçişler sol şerit kullanılarak yapılmalıdır

B ) Bir aracı geçmekte olan araç geçilemez

C ) Geçişlerde takip mesafesi dikkate alınmaz

D ) Geçişlerde yol çizgilerine dikkat edilmelidir

Aşağıdakilerden hangisi güvenli geçiş yapılmasını etkilemez?

A ) Trafik ve yol durumu

B ) Aracın uzunluğu

C ) Aracın hızı

D ) Aracın modeli

Öndeki aracı geçme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A ) Geçilecek aracın hızı dikkate alınmalıdır

B ) Karşı yöne ayrılmış şerit dolu ise öndeki araç uyarılarak sağdan geçilebilir

C ) Geçme sırasında banketlerden yararlanılabilir

D ) Şerit değiştirmeye başlamadan önce öndeki araca iyice yaklaşılmalıdır

Araç geçme işleminin son basamağı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Geriyi görüş aynasından geçilmekte olan aracı izlemek

B ) Sağa dönüş lambasıyla işaret vermek

C ) Sağ şeride girmek

D ) Takip mesafesi kadar önceden sol şeride girmek

Geçilmekte olan araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A ) Bulunduğu şeridi izlemelidir

B ) Hızını artırmalıdır

C ) Dönüş lambalarıyla geç işareti vermelidir

D ) Önündeki aracı geçmeye çalışmalıdır

Aşağıdakilerden hangisi araç geçilirken yapılan yanlışlardan biridir?

A ) Karşıdan gelen aracın güvenli bir mesafede olduğundan emin olmak

B ) Arkadan gelen araç olmadığı halde dönüş lambalarını kullanmak

C ) Yol ve trafik durumuna göre hareket etmek

D ) İki şeridi birden kullanmak

Öndeki aracı geçme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A ) Sağ banketten geçiş için yararlanılabilir

B ) Tramvayların sol yanından geçilmez

C ) Geçme sırasında hız sınırı ihlaline ceza verilmez

D ) Çok şeritli yollarda sağ şeritten hızlı gitme geçme sayılmaz

Aşağıdaki durumlardan hangisindeki araçların sağından geçilebilir?

A ) Yavaş seyreden araçların

B ) Trafik zorunluluğu nedeniyle bekleyen araçların

C ) Konvoy oluşturmuş araçların

D ) Tırmanma şeridi olmayan yollardaki araçların

Araç geçme ile ilgili aşağıdaki davranışlar hangi sıra ile izlenmelidir? 1- Geçiş şeridinde yeteri kadar ilerlemek 2- Sola dönüş lambası ile işaret vermek 3- Takip mesafesi kadar önceden sol şeride geçmek 4- Sağa dönüş lambası ile işaret vermek

A ) 1-2-3-4

B ) 2-1-3-4

C ) 2-3-1-4

D ) 1-4-3-2
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
  
7) 
  
8) 
  
9) 
  
10) 
  
11) 
  
12) 
  
13) 
  
14) 
  
15) 
  
16) 
  
17) 
  
18) 
  
19) 
  
20) 
  
21) 
  
22) 
  
23) 
  
24) 
  
25) 
  
26) 
  
27) 
  
28) 
  
Kurs Taksidinizi Kredi Kartı ile Hemen Ödemek İster misiniz ?